Var går gränsen för olaga hot, ofredande, uppvigling?

FRÅGA
Hej! Är det ett lagbrott att säga "Någon borde skjuta dig" alternativt "Hoppas någon skjuter dig" skriftligt till en enskild offentlig person, men privat, i brevform (alternativt email)? I så fall, vilken lag faller det under? Är det någon skillnad om det sägs muntligt, privat/offentligt? Är ordet skjuta ett känsligt ord rent legalt, t.ex. om man gör om meningen till "Hoppas något hemskt händer dig och din familj" så känns det ju mildare för mig iaf.Jag satt och funderade kring hot eller uppmaning till brott, men eftersom det är riktat till en enskild person via brev, så behöver ju denna person välja att göra det till allmän kännedom, därför köper jag inte uppmaning. Hot? Känns ju tveksamt iom att det inte föreligger något hot, utan en förhoppning om att något hemskt ska hända den andra parten via tredje part. Personligen har man ju vräkt ur sig saker som 'men herregud, du är ju dum i huvudet - någon borde offa dig', i ilskans hetta.... utan att mena det såklart! Så det vore intressant att veta vad som gäller runt allt detta.
SVAR

Hej , tack för din fråga till Lawline!

Intressant fråga du ställer, eftersom det rör sig om eventuella brott så är det brottsbalkens (BrB) regler som är relevanta. Det finns några brott det skulle kunna röra sig om, jag tar upp dem här nedanför. Det som kan sägas allmänt är att det beror lite på omständigheterna kring meddelanden som avgör om det är brottsligt eller inte.


Olaga hot

För att ett hot ska falla under olaga hot krävs det att hotet är riktat mot viss person samt att det är hot om brottslig gärning, (BrB 4 kap 5 §). Olaga hot är ett brott som är mycket kontext beroende. Framförallt för att det krävs att hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla för offret och att hotet är allvarligt menat. Dock krävs det inte att den som uttrycker hotet faktiskt tänker förverkliga det.

Att säga "någon borde skjuta dig" eller "hoppas någon skjuter dig" skulle med största sannolikhet inte falla under olaga hot just eftersom det inte är hot om brottslig gärning i den bemärkelsen som paragrafen menar. Att hoppas att någon skjuter en person är i sig inget hot om brottslig gärning då man "enbart hoppas" att någon ska skjuta en person, precis som du säger. Genom att skicka det privat kan det dock uppfattas mer allvarligt menat än om det vore via sociala medier.

Om någon istället säger "jag kommer skjuta dig" skulle det med större sannolikhet falla under olaga hot. Dock krävs det att man bevisar att den som hotade hade uppsåt till hotet.


Uppvigling

Uppmaning till brott kallas uppvigling, (BrB 16 kap 5 §). Brottet består i att det ska vara en offentlig uppmaning till brott. Detta kräver en tolkning av situationen. Genom skriva på nätet är det att anses som offentlig uppmaning. Däremot om det skickas med brev är det som sagt inte offentlig uppmaning som du säger!


Ofredande

Förutom olaga hot är ofredande ett brott som skulle kunna vara ett alternativ i denna situationen, (BrB 4 kap 7 §). För att en handling ska anses vara brottsligt ofredande ska handlingen gjort angrepp på den privata sfären som varje människa har rätt att vara fredad från. Det ska alltså vara ett hänsynslöst beteende som utgör en kännbar frihetskränkning, Enstaka yttranden kan i vissa fall omfattas. Då ska det röra sig om yttranden som i sig är allvarliga och inte av mindre allvarlig art. En avgränsning är att gärningar eller yttranden som kan vara ovälkomna, otrevliga eller annars obehagliga inte är olagliga utan något som enskilda individer räknas med att kunna tåla. Bedömningen görs i den enskilda fallet. Genom att skicka brev och mail skulle det kunna anses vara ett större angrepp på den privata sfären än om det hade varit via ex. sociala medier, framförallt för det ses som mer integritetskränkande.

Att säga "någon borde skjuta dig" eller "hoppas någon skjuter dig" skulle med största sannolikhet inte falla under ofredande om det enbart skrivs en gång som en tillfällighet. Om det däremot upprepas, exempelvis om man skickar flera brev/mail med liknande innehåll finns det en större risk för att det skulle kunna vara ofredande då det i större utsträckning skulle ses som ett hänsynslöst beteende.

Att säga "men herregud, du är ju dum i huvudet - någon borde offa dig", i ilskans hetta skulle med största sannolikhet inte vara ofredande då det snarare är något en enskild person anses borde kunna ta vid ex. ett bråk.


Ordval

Som du säger är ordet "skjuta" i allmänhet känsligare än många andra ordval. Det som är viktigast är dock uppsåtet med det som sägs. Om en person som säger "hoppas något hemskt händer sig och din familj" lär det inte bedömas som särskilt allvarligt menat precis som du säger.


Privat och offentligt

Det mesta är som sagt väldigt kontextberoende för att kunna avgöra om det är brott eller inte. Genom att skriva något offentligt jämfört med privat kan ha betydelse för hur integritetskränkande något anses vara. Sen görs det ofta olika bedömningar när det rör sig om offentliga människor och enskilda "vanliga" människor. Framförallt eftersom offentliga personer ofta har ett syfte med att exempelvis skapa debatt.


Svårighet med bevis

Problemet med dessa brott är ofta att de är svåra att bevisa. Saker som skickas kan gärningspersonen ofta backa och säga "det var inte jag som skickade" osv. Det är helt enkelt svårt att bevisa vem det var som faktiskt skrev ett mail eller brev.


Avslutningsvis så är det i allmänhet svårt att bevisa brott som liknar det du frågar om. Generellt sätt är det svårt att åtala folk för eventuella brott som begås på internet eller liknande. Om det är hot eller hat med sexuell innebörd är det istället 6 kap i brottsbalken som blir aktuell.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Allt gott,

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (986)
2020-08-10 Smygfilmad under samlag - Brott?
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?

Alla besvarade frågor (82786)