Var går gränsen för förolämpning?

Hej!

Var går gränsen för förolämpning? Är alla elaka saker som man säger till en person förolämpningar? Är det till exempel en förolämpning att kalla någon för konstig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förolämpning är ett brott som regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken (BrB) så det är utifrån den paragrafen jag kommer besvara din fråga. Förolämpning innebär enligt 5 kap. 3 § BrB att någon uttalar sig nedsättande mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet.

För att det ska vara fråga om förolämpning måste beteendet eller uttalandena rikta sig direkt mot den berörda i fråga. Om någon uttalar sig nedsättande om en person till en helt annan person och inte direkt till den berörda så rör det sig inte om förolämpning utan kan istället vara fråga om förtal.

Beteendet eller uttalandena måste också vara ägnade att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det är inte nödvändigt att den utsatta faktiskt känt sig kränkt, det avgörande är om uttalandet typiskt sett orsakar en kränkning i den specifika situationen. Det är alltså nödvändigt att beakta vem uttalandet riktar sig till. Exempel som tas upp i lagkommentaren till 5 kap. 3 § BrB på vad som kan tänkas vara kränkande är uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning, funktionshinder eller ett särpräglat drag i utseendet.

Enligt min bedömning är det tveksamt om just "konstig" är tillräckligt kränkande för att det ska vara brottsligt, men det blir som sagt en bedömning i varje enskilt fall och eftersom jag inte har så mycket information om varken situationen eller mottagaren kan jag inte säga något som med säkerhet stämmer.

Sammanfattningsvis är det inte så enkelt att det finns en direkt gräns för vilka ord eller gester som är att anse som en förolämpning. Det kokas ner till en bedömning i varje enskilt fall och beror till stor del på vem som är mottagare.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Saga SthenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo