Var går gränsen för att få garantipension?

2017-08-23 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Var går gränsen för att få Garantipension?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid underlag för garantiperson om du är född 1938 eller senare så tillämpas 67 kap socialförsäkringsbalken (SFL).

Garantipension betalas ut till de som haft liten eller ingen inkomst alls under sin livstid. Den baseras på ditt civiltillstånd, inkomstgrundad pension och hur länge du bott i Sverige.

Tidsaspekten

Om du bott i Sverige i mer än 3 år har du rätt till garantipension, 67 kap 2 § SFL. Dock har du inte rätt till full garantipension förrän du bott i Sverige i minst 40 år mellan det du fyllde 16 år till och med 64 år, 67 kap 11 § SFL.


Civiltillstånd

Garantipensionen är olika beroende på om du är gift eller ogift, 67 kap 21-25 § SFL. Som mest kan du få 7 952 kr för ensamstående och 7 093 kr i månaden för gifta.

Inkomstgrundad pension

Inkomstgrundad pension är inkomstgrundad ålderspension, änkepension, utländsk pension etc, 67 kap 15-17 § SFL.

Om din inkomstgrundande pension är över 11 471 kr i månaden för ensamstående eller för gift 10 167 kr/ månaden så blir garantipensionen helt reducerad.

Sammantaget är det flera ”villkor” du ska uppfylla för att bli berättigad garantipension, så som tidsvillkor och att du själv inte har för hög inkomstpension.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1355)
2021-12-05 Privat skylt på brygga
2021-12-01 Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?
2021-11-30 Är det en plikt att rösta i Sverige?
2021-11-30 Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?

Alla besvarade frågor (97671)