Var går arvet, när det inte finns några arvingar?

2019-05-26 i Arvsordning
FRÅGA
Min moster och hennes karl adopterade en son. Min moster gick bort för ett antal år sedan och hennes karl tidigare, deras son gick bort nu i december 2018, inga arvingar hade han. Men det jag har hört så hade min moster skrivit ett testamente innan hon dog, att hennes syskon skulle ärva henne. Men idag så är det inte så många syskon kvar, vem ärver henne plus sonen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor om arv och testamente tillämpas ärvdabalken (ÄB).

Det finns olika arvsklasser som aktualiseras när någon avlider. I 2 kap. 1 § ÄB stadgas att den första arvsklassen utgörs av bröstarvingarna, det vill säga arvlåtarens barn. Dessa ska ärva lika mycket. Om ett barn inte är vid liv, ärver dennes barn, det vill säga arvtagarens barnbarn.

Vidare följer av 2 kap. 2 § att om det inte finns några bröstarvingar så tillfaller arvet arvlåtarens föräldrar. I 2 st. samma paragraf sägs dock att ifall någon av föräldrarna är avliden, ska arvlåtarens syskon dela på den förälderns arv. Om något syskon är avlidet, träder dennes barn i dess ställe.

Enligt 2 kap. 3 § tillfaller arvet far- och morföräldrar, om varken föräldrar, syskon eller syskons barn lever. Om en far- eller morförälder är död, så delar den dödes barn på arvet. Det är alltså fastrar, farbröder, mostrar och morbröder som har rätt till arvet, om det inte finns några mor- och farföräldrar vid liv. Kusiner ärver dock inte.

I 2 kap. 4 § stadgas att inga andra släktingar kan ärva.

Enligt 5 kap. 1 § tillfaller arvet allmänna arvsfonden, om det inte finns några arvingar vid liv.

Jag förstår det som att sin mosters man är avliden och att hennes son, och enda bröstarvinge, är avliden. Du skriver att sin moster har testamenterat sin kvarlåtenskap till sina syskon, men att det inte finns så många kvar. Om det finns något syskon kvar får denne rätt till arvet.

Vad gäller sonen är 4 kap. 21 § föräldrabalken aktuell. Där står att den som har adopteras ska anses som adoptivförälderns barn och inte som sina tidigare föräldrars barn. Detta innebär att samma regler som för mostern är tillämpliga. Du skriver dock att han inte har några arvingar, så bestämmelserna om arvsklasserna aktualiseras därmed inte. Om han har testamenterar sin kvarlåtenskap, ska det gälla.

Om det inte finns något testamente, eller arvinge vid liv, ska arvet tillfalla allmänna arvsfonden, enligt 5 kap. 1 § ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1253)
2019-10-16 Har halvsyskon rätt till arv?
2019-10-16 Kan en svärfar ärva en lägenhet utomlands?
2019-10-15 Har barbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?
2019-10-15 Har efterlevande make arvsrätt till en villa som den andre maken äger?

Alla besvarade frågor (73747)