Var finns reglerna om ansvar för att avhjälpa snöras från egen fastighet till grannens tomt?

2019-02-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
vart regleras ansvaret för den enskilde att avhjälpa snöras från den egna fastigheten ner på grannens tomt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du behöver skotta hos grannen om snö från din tomt rasar in på grannens tomt. Jag kommer först skriva om vad för ansvar du kan få om det rasar in snö på din grannens tomt, det vill säga om du gjort dig skyldig till brott och/eller är skyldig att betala skadestånd. Sen skriver jag lite om övriga regler kring skottning, sandning med mera.

Först ska jag säga att regler för snöröjning, skottning, sandning med mera varierar en del från kommun till kommun. Svaret kan alltså bero på din kommuns lokala föreskrifter om snöskottning, sandning och så vidare.

Ansvar för enskilda för snöras från egen fastighet mot grannens tomt

Regler om ansvar för snöras som inträffar mot en granne som är privatperson kan regleras av allmän straffrätt och/eller skadeståndsrätt. Regler om brott och påföljder hittar vi i brottsbalken (BrB). Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).

Om du inte skottar på din fastighet och det rasar ner på grannen så att grannen skadar sig, så finns det risk för att du är skyldig till vållande till kroppsskada (BrB 3 kap 8§ första stycket). Detta eftersom att du tagit en otillåten risk som ledde till att att grannen skadade sig. Du förstod också att det fanns en risk för att någon skulle skada sig, men du gjorde inget för att förhindra det. Men i normala fall kanske det inte är en stor risk för att dömas till vållande till kroppsskada, eftersom att du inte borde räknat med att någon skadar sig allvarligt.

Om det inte är någon som skadar sig så är det mindre troligt att du skulle dömas för ett brott. Det brott som skulle kunna komma ifråga i så fall är framkallande av fara för annan (BrB 3 kap 9§). Men då krävs grov oaktsamhet, det vill säga tagit en större risk som gör det väldigt sannolikt att något allvarligare inträffar. Det känns inte som det är fallet här. För visst har du tagit en risk, men så allvarlig är den antagligen inte. Antagligen är det alltså inte fråga om något brott.

Är det istället en sak som snöraset skadar så är det inte sannolikt att du döms för brott. Det du riskerar att dömas för är skadegörelse (BrB 12 kap 1§). Då krävs dock att du ville förstöra något med snöraset (hade uppsåt), vilket du antagligen inte har.

Angående skadestånd så är du skyldig att ersätta den skada snöraset orsakat både på personer och saker, om du tagit en otillåten risk där du vet att det finns en risk för att skadan inträffar (SkL 2 kap 1§). Hur stort ett sånt skadestånd blir beror förstås på hur stor skadan (se SkL 5 kap 1§ och 5 kap 7§ med mera).

Något ansvar att skotta på grannens tomt om det inte uppstått inga skador och/eller kostnader för grannen finns generellt inte.

Annat ansvar för snöröjning med mera

Är din "granne" en offentlig plats, till exempel allmänna vägar, torg och så vidare så gäller också vissa regler i ordningslagen (OL). Snö och is som kan ramla ner och skada personer och/eller saker på offentlig plats ska tas bort (OL 3 kap 3§ andra stycket).

För mer precisa regler finns som sagt lokala regler som varierar mellan kommunerna. Om du vill du veta mer om vad som gäller skulle jag rekommendera dig att vända dig till din kommun och fråga vilka regler de har för snöröjning, sandning med mera.

Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt kan det istället vara föreningen som är ansvarig för snöröjning.

Sammanfattning

-Rasar snön på din tomt in till grannen så kan du gjort dig skyldig till ett brott om någon skadas genom snöraset

-Du kan då också bli skadeståndsskyldig om någon sak eller person skadas eller om det blir någon ekonomisk kostnad som resultat av att du inte skottat fastän du borde

-Är din "granne" en väg eller annan offentlig plats har du en skyldighet att ta bort den

-Mer detaljerade regler kan fattas av kommunen. Vill du ha mer information bör du vända dig till din kommun

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oscar Jansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2187)
2019-08-22 Kan man bli ansvarig som admin för en facbooksida? (BBS-lagen)
2019-08-22 Står man med i belastningsregistret vid en överklagan?
2019-08-22 I vilka situationer är det straffbart att underlåta att handla?
2019-08-14 Finns dom kvar i belastningsregistret efter 18 år om man var 15 år vid tiden för brottet och blev dömd till samhällstjänst?

Alla besvarade frågor (72172)