Vår farbror har gått bort – ärver min mor honom, eftersom vår far är avliden?

2020-10-11 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! En av våra farbröder har gått bort, efterlämnade inga barn, bara syskon. Däribland far. Far som är avliden hade ett särkullbarn förutom mig och min syster. Vår mor är fortfarande i livet. Juristen som har hand om bouppteckningen säger att vår mor inte ärver vår far utan det är vi, jag min syster och särkullbarnet som ärver. Jag har letat på nätet och läst att makar ärver varandra. Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar om det stämmer att det är du och dina syskon som ärver er farbror i er fars ställe, trots att din mor fortfarande lever och att makar ärver varandra. Jag utgår från att du och dina syskon är myndiga samt att din fars föräldrar inte lever längre.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Din mor har inte rätt till arvet efter er farbror

Det korta svaret på din fråga är ja – det stämmer att det är du och dina syskon som ärver er farbror i er fars ställe. Din mor har inte rätt till arvet efter er farbror, trots att hon var gift med er far.

Jag kommer nu att förklara vad det beror på.

Din farbrors arv ska gå till hans arvingar

Du har helt rätt i att makar ärver varandra, det gäller enligt lag (3 kap. 1 § första stycket ÄB). I er situation handlar det dock om arvet efter er farbror, vilket komplicerar saken.

Din mor har nämligen ingen rätt att ärva er farbror, eftersom hon inte är släkt med honom. Därmed spelar det ingen roll att hon var gift med er far.

Arvet efter er farbror ska alltså gå direkt till hans arvingar.

Du och dina syskon är arvingar till din farbror

Det är bestämt i lag vilka som räknas som arvingar till din farbror och som därmed har rätt att ärva honom (2 kap. ÄB).

I första hand ärver din farbrors syskon honom, eftersom din farbror inte hade några barn och hans föräldrar inte lever (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

I andra hand, om ett syskon inte längre lever, är det barnen till det syskonet som får ärva din farbror (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Därför är det du och dina syskon som ska ärva din farbror. När er far avled så gick hans rätt att ärva er farbror över till er.

Sammanfattning

Det är du och dina syskon som ärver er farbror i er fars ställe, eftersom arvsrätten har gått över från er far till er.

Makar ärver varandra, men det saknar betydelse i det här fallet. Din mor är inte släkt med din farbror och därmed spelar det ingen roll att hon var gift med er far. Det är bara er farbrors arvingar som får ärva honom, bland dem du och dina syskon.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1621)
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?
2021-06-08 Arvsrätt efter arvsavstående
2021-06-07 Vem ärver enligt den legala arvsordningen?

Alla besvarade frågor (93111)