Var får man parkera?

2020-06-25 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Vi ska åka och bada. Det finns 12 parkeringsplatser.Alla är upptagna. Mittemot finns det gräs och en grusplan. Jag har gått runt och kollat på en radie från bilen till vänster och till höger på 50m. Finns ingen skylt eller anvisning att man inte får stå där. Har fått en parkeringsbot på 800kr. Måste man inte har Ngn skylt som säger att där får man inte parkera. Hur ska man annars veta?Tacksam för svar snarast
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Parkeringsregler där skyltar finns

Finns det vägmärken ska dessa följas, såvida inte vägmarkeringar, trafiksignal, ljussignal eller tecken av en vakt säger något annat. (2 kap. 2 § trafikförordningen). Om de 12 befintliga parkeringsplatserna till exempel var utmarkerade genom en parkeringsskylt med tilläggstavla i form av pilar betyder det att man inte får parkera utanför de markerade platserna, oavsett om det finns någon parkeringsförbudsskylt där eller inte. På en del platser finns även så kallade områdesmärken. Dessa kan vara placerade vid infarten till ett större område. De kan stadga att parkeringsförbud gäller överallt förutom på markerade platser.

Parkeringsregler där skyltar saknas

På platser där skyltar saknas råder inte automatisk fri parkering. Istället finns det flertalet "oskrivna regler" som måste följas. Dessa är egentligen inte oskrivna utan följer av trafikförordningen, däremot är de inte utmärkta på alla vägar. Huvudprinciperna är att man inte får stanna eller parkera så fara uppsåt eller så att man är i vägen. Några exempel på sådana regler är att man inte får parkera närmare än 10 meter till en korsning, på busshållplatser eller i cykelbanor.

Olika typer av parkeringsböter

På bland annat allmänna gator, vägar och kommunala parkeringar kan polisen eller kommunala parkeringsvakter ge ut en felparkeringsavgift om du parkerat i strid med generella parkeringsregler eller lokala föreskrifter. (2 § lag om felparkeringsavgift)

Är det istället tomtmark eller liknande kan markägaren uppställa egna parkeringsregler. Dessa ska vara utmärkta med skyltar. (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Har man parkerat i strid med parkeringsvillkoren kan den som övervakar platsen ge ut en kontrollavgift. (1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Sammanfattning och råd

Det kan vara otillåtet att parkera på en del platser trots att skyltar inte är uppsatta, vilket jag gett några exempel på ovan. Om du anser att boten är felaktig ska du vända dig till polisen (om det är en felparkeringsavgift) alternativt markägaren eller vaktbolaget (om det är en kontrollavgift) och överklaga.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (433)
2021-01-17 Kan jag få rätt om jag bestrider en kontrollavgift på grund av att parkeringsskylten var täckt av snö?
2021-01-15 Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?
2021-01-05 Hur överklagar man en parkeringsböter?
2020-12-31 Kan jag bestrida betalningsansvar för kontrollavgift?

Alla besvarade frågor (88149)