Var ansöker man om parkeringstillstånd?

2020-09-17 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag undrar om man alltid måste ansöka om ett parkeringstillstånd i samma kommun som man står skriven i eller om man kan söka i vilke kommun som helst. Enligt lagstiftningen finns det inget nämnt om detta någotonstans. Det finns ingenstans nämnt något om att tillstånd alltid måste ansökas om i samma kommun som man står skriven. Tillstånden behöver dessutom inte bytas ut om man flyttar från en kommun till en annan kommun. Det skulle vara jättebra om ni kunde försöka svara på detta.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga är det inte angivet vad för parkeringstillstånd som avses, men jag tolkar frågan som att den bör handla om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, då exempelvis boendeparkeringstillstånd naturligen ansöks genom kommunen man är folkbokförd i.

Var kan man ansöka och måste tillståndet bytas vid flytt?
På Transportstyrelsens webbplats framgår det att kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen. I förordningen framgår det bland annat att frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Vidare framgår det att ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och gäller under viss tid, dock längst fem år (13 kap. 8 § trafikförordningen). Jag kan inte hitta någon bestämmelse som reglerar att man måste byta tillståndet om man flyttar från en kommun till en annan.

Vad gäller utformningen av parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt hur dessa tillstånd ska användas är något som Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om (13 kap. 9 § trafikförordningen). Är du intresserad av information om utformning och användning av parkeringstillstånd kan du läsa om det i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Svar på din fråga
Enligt trafikförordningen och Transportstyrelsen framgår det att en sökandens ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas i den kommun där sökanden är folkbokförd. Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet som längst i fem år, vilket torde innebära att skulle man flytta från en kommun till en annan gäller fortfarande tillståndet, men när tillståndet inte längre är giltigt ska ansökan alltså göras i den nya kommun där man är folkbokförd.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (875)
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?

Alla besvarade frågor (91307)