Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott

2021-10-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag dömdes till fängelse i 1 månad 1999 för vapenbrott är det nu någon idé att söka vapenlicens för målskytte? Jag har varit med i skytteförening och skjutit guld och uppfyller alla krav
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vart vi hittar de relevanta reglerna

De lagar och författningar som har regler som blir relevanta för oss är vapenlagen och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3), eftersom de reglerar innehav av vapen och vapenlicens.

Ansökan om vapenlicens

Vapenlicenser beviljas av polismyndigheten (2 kapitlet 2 § vapenlagen), och det krävs bland annat att det inte kan antas att vapnet kommer att missbrukas (2 kapitlet 5 § första stycket vapenlagen). De gör en bedömning i varje enskilt fall och tar hänsyn till just dina omständigheter.

Ingen av de ovan nämnda författningarna anger en gräns för när man tidigast kan söka vapenlicens efter att ha blivit dömd för vapenbrott, men i anslutning till polisens föreskrifter om vapenlagstiftningen finns det allmänna råd. De anger hur man kan och bör göra för att uppnå de bindande reglerna. Allmänna råd är med andra ord rekommendationer som inte är bindande i sig. Men trots att de inte är bindande kan de ändå ge en fingervisning av vad som troligen gäller och kommer att bli utfallet för dig, både i fråga om vad för svar du kommer få av polismyndigheten och från domstol i fall att du skulle få avslag och eventuellt överklaga beslutet.

En förutsättning för att få vapenlicens är att du gjort dig känd som b.la. pålitlig och laglydig, och om du brustit i de avseenden bör vapenlicens som utgångspunkt inte godkännas (FAP 551-3 s. 8). Det är dock möjligt att få tillstånd efter att en viss tid har gått, hur lång tid som ska ha förflutit beror på brottets svårighetsgrad. Den som begått ett brott som påverkar lämpligheten, exempelvis vapenbrott, bör inte tillåtas ha vapenlicens fram till att mellan tre till fem år har gått. För brott som innebär användning av vapen bör det gå åtminstone fem år innan ansökan godkänns. Om det är ett allvarligare brott anger författningarna att tillstånd bör uteslutas under än längre tid (FAP 551-3 s. 8-9).

Vad som troligen gäller för dig

De allmänna råden anger alltså att det ska ha gått viss tid från ett begånget brott till att du har en möjlighet att bli beviljad vapenlicens. Att du blev dömd 1999, d.v.s ca. 22 år sedan, talar för att det inte kommer att ligga dig till last vid en ansökan, eftersom det har gått betydligt längre tid än 5 år. Jag gör därför bedömningen att du kan anses lämplig att beviljas vapenlicens, och skulle därför uppmuntra dig att skicka in en ansökan och låta polismyndigheten göra en bedömning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?