Vapenlicens och belastningsregistret

2020-12-02 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag undrar om jag får ansöka om vapenlicens och få godkänt om jag är dömd sedan tidigare.Första gången jag dömdes var när jag va 15 år då dömdes jag för misshandel och ja har även dömts för grov narkotikasmuggling men detta var dock för 6 år sedan, i detta brott så dömdes jag till fängelse i 1 år och 8 månader.De senaste 6 åren så har jag inte dömt för något alvarligt endast en fortkörning.Hur ser oddsen ut för mig om jag ansöker om ett vapen licens?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Din fråga berör belastningsregistret (Lag om belastningsregister) samt kraven för att inneha och tilldelas vapenlicens.

Det finns vissa grundläggande krav för att en privatperson ska kunna tilldelas vapenlicens i Sverige. För att man ska kunna bli godkänd för att få vapenlicens krävs att man är över 18 år, skötsam och laglydig, samt kunna motivera syftet med innehavet. När polisen bedömer huruvida en person borde ha vapenlicens kollar man på om det finns en risk att denna licens kommer att missbrukas av innehavaren (2 kap. 5 § Vapenlagen)

För att ta reda på om individen uppfyller kraven på skötsamhet så kollar polisen på belastningsregistret. Faktumet att den sökande har begått brott innebär inte att det är omöjligt att få vapenlicens, det är inte ett absolut hinder. Det görs en samlad prövning och bedömning av ansökan och domarna. Men det är såklart enklare att få vapenlicens om man inte finns med i belastningsregistret.

Annars kan du ansöka om vapenlicens när din uppgift har gallrats bort ur belastningsregistret, därmed 10 år efter frigivningen ur fängelset (17 § 1 punkten i Lag om belastningsregister).

Omständigheten att du finns med i belastningsregistret borde inte stoppa dig från att ansöka, men det kan påverka utfallet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Gurander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1491)
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?

Alla besvarade frågor (91357)