FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/11/2015

Vapenlicens och belastningsregistret

Hej. Jo jag ska ta en jägarexamen här strax och när det är avklarat så ska jag då ju även hitta mig ett lämpligt första gångs jakt vapen. Dock är jag orolig över huruvida jag lyckas få en vapen licens då jag levt ett ganska stökigt liv med droger och kriminalitet. Dock är detta över tio år sen. Senaste domen är över fem år sen. Så min fråga lyder väl igentligen, kan jag få en licens? Jag har väldigt mycket kompisar som håller på med jakt. Nya kompisar hela det gamla livet är avverkat sedan min dotter föddes för snart sex år sedan. Hur länge sitter ens så kallade prickar kvar? Jag menar dom kan väl inte vägra ge mig licens för resten av livet?

Hör gärna av er. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När man ska besluta om vapenlicens ska reglerna i vapenlagen följas. Där står det i 2 kap 5 § att tillstånd inte får ges endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Detta innebär bland annat att Polisen kontrollerar belastningsregistret, men de kan även ta hänsyn till andra uppgifter om eventuell misskötsamhet eller brister i omdöme eller pålitlighet. Sådana brister kan exempelvis vara att man vid flera tillfällen omhändertagits enligt LOB (lagen om omhändertagande berusade personer), men även andra omständigheter kan vägas in.

Så kallade ”prickar” i belastningsregistret beaktas alltså vid bedömningen om vapenlicens kan utfärdas, men även om det inte finns några prickar kan det finnas grunder att neka. Bedömningen görs dock alltid i varje enskilt fall, så ett säkert svar får du tyvärr inte förrän din ansökan behandlats.

Vad gäller gallringen av uppgifterna i belastningsregistret försvinner dessa efter olika lång tid beroende på vilken påföljd som utdömts för brottet.

Har böter utdömts försvinner ”pricken” 5 år efter domen.

Har t ex villkorlig dom eller skyddstillsyn utdömts försvinner den 10 år efter domen.

Har fängelse utdömts försvinner den 10 år efter det att straffet har avtjänats.

För att ta reda på vilka eventuella prickar du har i ditt register kan du även beställa ut en kopia av ditt belastningsregister från Polisen. Information om hur du gör detta hittar du här, och mer ingående information om gallringsreglerna hittar du här.

Hoppas att detta svar kan vara till hjälp.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?