Vapenlicens för samlings- och minnesvapen

FRÅGA
Hej.Kan polisen hämta vapen med samlings-, minnes och/eller prydnadslicens från min svärfar som fått demensdiagnos och därmed kommer att få vapenlicens återkallad?Han har ett antal samlingsvapen samt två minnesvapen med särskilt affektionsvärde. Det ena minnesvapnet är pluggat och alltså obrukbart.Min sambo och jag har varit i kontakt med polismyndigheten men tycker inte att vi fått något uttömmande svar därifrån i frågan.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om polisen har rätt att hämta de vapen du beskriver i och med att din svärfars vapenlicens för vapnen återkallas.

Vad ett vapen är i lagens mening regleras i vapenlagen 1 kap. 2–3 §§. Även obrukbara vapen räknas som vapen. Det innebär att den som har vapnen behöver ha tillstånd för varje enskilt vapen (vapenlag 2 kap. 1 §). Det gäller även prydnads- eller minnesvapen, men sådana syften kan vara ett godtagbart ändamål (vapenlag 2 kap. 4 §).

Jag tolkar din fråga som att ni inte vill att Polisen ska ha rätt att hämta vapnen. Om ni vill behålla vapnen kanske det är värt att undersöka möjligheten att du eller din sambo ansöker om licens för vapnen.

Om ni inte vill behålla vapnen när hans licens återkallas måste ni skicka en anmälan till Polisen så att de kan ta hand om vapnen och du och din sambo inte av misstag begår vapenbrott.

Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (868)
2021-05-11 Nya fel vid ombesiktning
2021-05-11 Vart i lagen hittar man att det är strandlinjen vid tillfället för bilandet som avgränsar fastigheten?
2021-05-08 Hur långt sträcker sig allemansrätten för ridning?
2021-05-08 Är studentfirande på båt tillåtet enligt pandemilagen?

Alla besvarade frågor (92257)