FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt14/12/2014

Vapenlicens - Ansökan och krav.

Hej,

Jag är i en process där jag ansöker om vapenlicens för ett två pistoler. Polisen kontaktade mig då dom ansåg att licensansökan var otydligt ifylld och sa då också att dom noterat att jag för fyra år sedan testade positivt för anabola steroider. Jag lagfördes aldrig iom att brottet inte begåtts i Sverige. Jag har ett helt blankt belastningsregister. Kan de neka mig vapenlicens på ovan nämnda grunder?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag utgår i mitt svar från att du avsett använda pistolerna du söker licens för till skjutning, och inte till ex. prydnadsföremål, för då gäller andra regler.

Gällande ansökan om vapenlicens så finns det krav på vad som ska finnas med i en ansökan och hur den ska vara ifylld. Hur ansökan ska göras och vilka uppgifter som ska finnas med i en ansökan om vapenlicens står i vapenförordningen 2 kap 6 § (se https://lagen.nu/1996:70#K2P6S1). Vad polisen i ditt fall menade var otydligt i din ansökan är svårt för mig att svara på med den knapphändiga informationen jag har om ditt fall, men i länken kan du själv läsa hur ansökan ska vara ifylld och vad som ska finnas med. Har du uppfyllt kraven som står i paragrafen som jag länkat har polisen inte möjlighet att neka dig licens på den grunden.

Den andra frågan gällande om polisen kan neka dig en vapenlicens på den grunden att du tidigare testats positivt för anabola steroider, men aldrig lagförts, så finns det en lagregel som säger att "Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas." (se https://lagen.nu/1996:67#K2P5S1). För att bedöma risken för missbruk av vapnet gör polisen en kontroll i olika register om man är registrerad för brott eller annan misskötsamhet.

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13) så uttalar polisen bland annat att:

En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas.

Vidare uttalar man att:

En sökande som mer generellt eller regelbundet åsidosätter lagar eller förordningar bör inte meddelas tillstånd att inneha vapen. Detta bör gälla även om det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser, som inte medfört svårare påföljd än böter, men som tyder på en bristande respekt för gällande författningar.

Jag vet inte i vilket sammanhang polisen registrerat uppgiften om att du testats positivt för anabola steroider för fyra år sedan (då du i frågan uppgett att du har ett blankt belastningsregister så utgår jag ifrån att ingenting finns registrerat där). Jag vet också för lite om omständigheterna just i ditt fall för att uttala mig specifikt huruvida polisen skulle kunna se det som hänt som något som kan ge dem skälig anledning att anta att vapnen kan missbrukas.

Jag hoppas att jag svarat begripligt på din fråga utifrån dom förutsättningarna du beskrivit. Vill du ha svar på ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”