Vapen och ammunition i bodelning

2015-10-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag är gift och är vapenägare. Har 6 st gevär med licens för ändamål jakt. Totala värdet för dessa är c:a 100.000 kr och 10.000 kr för ammunitionen. Om vi skulle skilja oss, hur regleras vapen och ammunition i en bodelning? Är vapen och ammunition enskild egendom? Har letat i lagen men inte hittat något om detta med vapen. mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

All din egendom, oavsett om det rör sig om gevär och ammunition eller inte, räknas som giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom kan exempelvis göras enskild genom äktenskapsförord. Detta framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 7:1-2. Effekten av att din egendom räknas som giftorättsgods är att den kommer att ingå i bodelningen i samband med att äktenskapet upplöses, exempelvis vid äktenskapsskillnad (Äktenskapsbalk 9:1 första stycket, och 10:1). Gevär eller ammunition är på intet sätt undantagna från detta, och kan därför potentiellt förvärvas av din fru genom bodelningen, vilket också bekräftas av Vapenlag (1996:67) 7:1 c). Det är dock värt att notera att när bodelning vidtas så beräknas makarnas andelar i boet genom att först avräkna från varje makes giftorättsgods täckning för denne makes skulder. Nettot läggs därefter samman och fördelas i två lika andelar (Äktenskapsbalk 11:1-3). Nästa steg är att fördela egendomen på lotter med ledning av de beräknade andelarna. I detta skede så har varje make rätt att i första hand få den egna egendomen på sin lott (Äktenskapsbalk 11:7). Det innebär med andra ord att det är, beroende på förmögenhetsförhållandena, sannolikt att du tilldelas dina gevär och din ammunition i bodelningen, särskilt mot bakgrund av att det är du som har tillstånd för innehavet.

Om din fru genom bodelningen mot förmodan skulle förvärva gevären och ammunitionen så har hon dock samma tillståndsplikt för vapen- och ammunitionsinnehavet som alla andra (Vapenlag 2:1 första stycket, a)). Om ansökan om tillstånd för innehav av de gevär och den ammunition som din fru har förvärvat genom bodelningen avslås så ska föremålen lösas in av staten (Vapenlag 7:1 c)). Din fru blir dock i ett sådant fall berättigad till ersättning som motsvarar vapnens och ammunitionens marknadsvärde (Vapenlag 7:4).

Om du och din fru önskar skriva äktenskapsförord för att göra gevären och ammunitionen till enskild egendom, och därmed undantagna från bodelning, så är ni välkomna att ta kontakt med vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86935)