Vanlig handräckning när person inte hämtar sin egendom

FRÅGA
Hej. Jag var vän med en person och lät denne förvara lite av sitt bohag i mitt garage. Men efter ett tag ringde denne till mig och sa upp kontakten och sa även att denne skulle ta bort sina saker ur mitt garage, det har nu gått mer än tre månader sen och min fråga är vad jag kan göra? Trots att jag skrivit flera gånger om att denne ska ta bort sina saker så sönder inget och nu har den slutat svara. Vad kan jag göra rent juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansökan om vanlig handräckning

Jag beklagar din situation, jag förstår att den både är knepig och frustrerande. Din fråga handlar om handräckning och kan lösas genom att du vänder dig till Kronofogden. Handräckning i ditt fall handlar om borttagande av egendom. Anledningen till varför du rekommenderas att ansöka om handräckning är för att det skulle kunna vara tal om ett brottsligt agerande om du gjorde dig av med egendomen, nämligen olovligt förfogande (Brottsbalken 10 kap. 4 §). Olovligt förfogande innebär att man innehar någon annans egendom och gör sig av med denna, vilket leder till att ägaren blir av med egendomen.

Det du kan göra är att du ansöker om vanlig handräckning hos Kronofogden, det kan du göra här genom att ladda ner och skicka in en blankett. Ansökan kostar 300 kr, men i ansökan kan du begära att få dessa pengar tillbaka. Du ansöker som sagt genom att ladda ner en blankett och fylla i den. Det är mycket viktigt att du är väldigt tydlig och noggrant följer instruktionerna när du fyller i blanketten. I blanketten kan du läsa bland annat punkt 9 under rubriken "Upplysningar" särskilt noga för att läsa om vad du behöver fylla i för en vanlig handräckning.

Efter ansökan

När du lämnat in ansökan så skickar Kronofogden ett brev om kravet till personen som har sakerna hos dig. Personen kan då välja att antingen gå med på ditt krav, dvs hämta sakerna, då ska du kontakta Kronofogden och ta tillbaka din ansökan, eller så kan personen välja att bestrida kravet. Om personen bestrider kravet så kommer du att bli informerad om detta och du kommer få möjligheten att bestämma om du vill ta detta till domstol eller inte. Personen kan också välja att inte svara på kravet alls, detta skulle leda till att du skulle få ditt krav beviljat och personen skulle då vara tvungen att hämta sakerna.

Skulle situationen vara sådan som nämnt ovan, att personen inte skulle svara på kravet, så kan Kronofogden hjälpa dig att verkställa beslutet för en kostnad på 600 kr. Ett verkställande innebär att Kronofogden gör det du begärt i din ansökan. Kronofogden försöker alltid att ta ut avgiften av den svarande, men skulle detta inte vara möjligt så kommer du att få en faktura. Du måste ange redan i din ansökan om du vill att ett eventuellt verkställande ska genomföras eller inte.

En kort sammanfattning

För att sammanfatta så bör du alltså skicka in en ansökan om vanlig handräckning till Kronofogden, dvs att du vill få hjälp med borttagande av en annan persons egendom. Jag påpekar återigen hur viktigt det är att du är noggrann med att följa instruktionerna när du fyller i blanketten och också att du redan i ansökan anger om du vill att ett eventuellt verkställande ska genomföras av Kronofogden eller inte. Ett verkställande är som jag nämnt ovan att Kronofogden gör det du begärt i din ansökan, om personen väljer att inte svara på din ansökan.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?