Vanlig handräckning för att få tillbaka sina nycklar

FRÅGA
Hej. Mitt ex hämtade sina saker igår. Vi va ej sambo men hon hade saker här. Och hon hade en nyckel till min lägenhet. Men hon vägrade lämna tillbaka den. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att få tillbaka din nyckel kan du begära vanlig handräckning hos Kronofogden (KFM) enligt 3 § i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (förkortas BFL). Av 9-10 §§ BFL framgår att din ansökan till KFM ska vara skriftlig och innehålla ditt yrkande och grunden för det. Du måste enligt 14 § BFL närmre utveckla grunden för ditt yrkande. Av 18-19 §§ BFL framgår följande. Ansökan ska innehålla uppgifter om dig och din före detta. Den ska lämnas in till KFM i original och en kopia.

Om KFM tar upp din ansökan, kommer din före detta föreläggas att yttra sig till KFM inom en viss tid (högst två veckor). Detta framgår av 25 § BFL. Om hon bestrider ansökan i rätt tid, kan du begära att målet överlämnas till tingsrätt (33 § BFL). Du måste begära detta skriftligen inom fyra veckor (34 § BFL).

Om hon inte bestrider inom rätt tid, ska KFM snarast meddela utslag i enlighet med ansökan (42 § BFL). KFM verkställer självmant utslaget i enlighet med 2 kap. 1 § tredje stycket utsökningsbalken.

Kronofogdens hemsida kan du läsa om handräckning, och här finns vanliga frågor och svar gällande handräckning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (463)
2020-09-16 Hur får man någon att betala sin skuld?
2020-09-15 Kommer kronofogden utmäta mitt arv?
2020-09-14 Kan man som skadeståndberättigad kontakta den skadeståndsskyldige och påminna om skulden?
2020-09-06 Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (84254)