Våld mot kvinnor på asylboende

FRÅGA
Hej, går det att åtala de män på asylhem som begår brott mot kvinnor för kvinnofridsbrott? Jag läste att lagen är för att skydda kvinnor från våld i hemmet från närstående, men det bör väl gälla alla som bor under samma tak? Kanske män och kvinnor på asylboenden betraktas som närstående?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om olika brott finns reglerat i Brottsbalken (BrB), se här. Brottet grov kvinnofridskränkning finns i BrB 4 kap 4 a § st. 2.

Polisanmälan
I de fall kvinnorna blir utsatta för hot, sexuellt ofredande, våldtäkt är det viktigt att en polisanmälan görs så fort som möjligt. Detta kan man göra genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Rör det sig om en akut situation ring 112. I det fall kvinnan är skadad är det viktigt att dokumentera skadorna och spara telefonsvar med hot om något sådant finns. Allt för att underlätta för polisens arbete.

Våld i nära relationer
Brottet grov kvinnofridskränkning (BrB 4:4 a st. 2) kan vara aktuellt om en närstående man har hotat, våldtagit eller misshandlat kvinnan upprepade gånger och på så vis kränkt kvinnans integritet. Vad som menas med närstående är att gärningspersonen (den som skadat kvinnan) och kvinnan bor eller har bott tillsammans. De ska även uppfylla tre krav:
1. Deras förhållande ska ha varit jämförbart med ett samboförhållande,
2. De ska ha haft en känslomässig bindning till varandra och
3. Denna bindning har haft en varaktighet.

Eftersom att jag inte vet hur männens relation är gentemot kvinnorna blir det svårt att bedöma om de är att ses som närstående i det här fallet. Däremot kan de dömas för alla separata brott som de utsätter kvinnorna för. Här nedan följer några brott som männen skulle kunna dömas för:

Våldtäkt BrB 6:1.
Misshandel, BrB 3:5.
Sexuellt ofredande, BrB 6:10.
Olaga hot, BrB 4:5.

Sammanfattning
Det är upp till åklagaren vilket brott som hen väljer att åtala gärningspersonen för. Är personen närstående och har vid upprepade gånger kränkt kvinnans personliga integritet genom brott enligt 3, 4, 6 eller 12 kap BrB kan det vara fråga om brottet grov kvinnofridskränkning enligt BrB 4:4 a st. 2. Här måste kvinnan ange brottet till åtal annars får åklagaren inte gå vidare och åtala gärningspersonen om det inte är påkallat från allmän synpunkt, BrB 4:11.

Råd
Mäns våld mot kvinnor är aldrig okej och har du möjlighet att hjälpa dessa kvinnor så hjälp dem att polisanmäla gärningarna. Vill de inte detta av olika anledningar så tycker jag att du kan hjälpa dem att komma i kontakt med Kvinnofridslinjen eller Brottsofferjouren. Även kvinnojouren Terrafem är ett bra alternativ där kvinnorna kan prata med någon som förstår deras situation och språk, se här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1064)
2020-11-28 Utsatt för trakasserier
2020-11-28 Elev som försökt tvinga lärare att ändra betyg genom hot om att sprida felaktiga uppgifter
2020-11-28 Ofredande och Förolämpning
2020-11-28 Olaga hot att hålla i en sten?

Alla besvarade frågor (86590)