FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/05/2020

Val av påföljd och straffmätning

Hej!

Jag har en närstående som blev tyvärr inblandat i en stöld. Värde på saken var ca 8500 kr. Allt lämnades tillbaka och personen ångrar sig. Undrar om ni kam vägleda mig lite vad är straffsättning för stöld i det värde?

Tack i förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket straff som kan bli aktuellt för någon som gjort sig skyldig till stöld.

Straffskala stöld

Det framgår av 8 kap. 1 § BrB att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. Den praktiskt tillämpbara straffskalan för stöld blir alltså fängelse i 14 dagar till fängelse i högst två år. En stöld med straffvärde över 6 månader brukar dock räknas som grov stöld. (14 dagar är det kortast möjliga fängelsestraffet).

Eftersom värdet på saken är ca 8.500 kronor aktualiseras stöld av normalgraden. (gränsen mellan ringa stöld och stöld går vid 1250 kronor).

Straffmätning

När man ska avgöra hur hårt straff som ska utdömas görs en straffmätning. Bestämmelser om straffmätning går att finna i 29 kap. BrB. Vid straffmätningen tar man hänsyn till faktorer i det enskilda fallet, exempelvis hur allvarligt brottet är, vilken avsikt personen har haft, om personen i fråga har dömts för brott tidigare, är under 21 år och om det förekommer andra förmildrande eller försvarande omständigheter. Dessa omständigheter förklaras närmare i 29 kap. 2 § BrB och 29 kap. 3 § BrB.

Sammanfattning

Trots att fängelse finns i straffskalan ska det påpekas att det inte nödvändigtvis behöver vara ett fängelsestraff som utdöms vid en dom. Vid mindre allvarliga brott finns en presumtion om att inte utdöma fängelse, 30 kap. 4 § BrB. Fängelsestraffet ska istället bytas ut mot en annan påföljd, exempelvis villkorlig dom och böter. Presumtionen kan göras gällande vid mindre stölder, så som i fallet med din närstående. Det finns dock som ovan nämnt en rad faktorer som domstolen ska ta hänsyn till vid en straffmätning, som jag inte känner till (exempelvis tidigare domar, ålder, osv) så det är svårt att svara vilken exakt påföljd som kan väntas för din närstående. Sett till tidigare domar brukar liknande fall vid enskilda stölder dömas till böter förenad med villkorlig dom/skyddstillsyn eller samhällstjänst.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo