Vägrar flytta från tidigare makes hyresrätt

FRÅGA
En kvinnlig släkting till mig vägrar att flytta från hennes tidigare makes hyreslägenhet. Kvinnan är skriven på lägenheten, men står inte med på hyreskontraktet.Är det möjligt att tvinga ut kvinnan och i så fall - hur går man tillväga?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid skilsmässa uppstår ofta frågan om vem som har rätt till den gemensamma bostaden om ingen äger den, som i fallet med din släkting. Huvudregeln är att den maken som har störst behov av bostaden får bo kvar. Om endast en person står på kontraktet krävs det dock att det ska anses skäligt för att den andra maken ska få ta över lägenheten. Ett exempel på när det kan anses skäligt är om maken som inte står på lägenheten har svårt att skaffa en annan bostad. Om makarna har barn som ska bo hos den ena föräldern brukar denna förälder få bo kvar i bostaden.

Om det är så i ert fall att mannen har rätt till bostaden och hans före detta fru inte går med på att flytta ut rekommenderar jag i första hand att han pratar med henne och förklarar läget. Om hon efter detta fortfarande vägrar att flytta kan man ta hjälp av kronofogdemyndigheten. Där kan man ansöka om handräckning enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Du kan läsa mer om detta samt få hjälp med ansökan om handräckning på kronofogdemyndighetens hemsida, se här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?