FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort05/10/2016

Vägmarkeringar kontrollerade

Tack för ditt svar. Men tyvär så fick jag inte svar på min fråga. Kontrollanten uppger att vägmarkeringar är kontrollerade samt vägmärken. Han uppger även att fordonet är parkerat på en gräsmatta. Mig veterligen finns det inte några markeringar på en gräsmatta! Därav menar jag att kontrollavgiften skall ogiltligförklaras då denne ej är korrekt utförd. Dvs några vägmarkeringar finns inte på en gräsmatta som kontrollanten anger att denne kontrollerat. Utan enbart vägskylt. Men kontrollanten anger att denne har även kontrollerat vägmarkeringar samtidigt som densamme anger att fordonet står på en gräsmatta. Därav är boten felaktig och skall ej betalas?

Lawline svarar

Hej igen

Svar på kompletterande fråga ang. tidigare svar.

Att vägmarkeringar är kontrollerade innebär endast att parkeringsvakten kontrollerat om det finns vägmarkeringar. I Ditt fall var du på en gräsmatta men det har ingenting att göra med att vägmarkeringar är kontrollerade. Du fick svar på Din fråga med bl.a. "Om båda rutorna varit ikryssade innebär det att parkeringsbolaget medger att de kontrollerat vägmärken och vägskyltar." Ordet kontrollera i det här sammanhanget innebär att se, undersöka eller kolla. Att vägmarkeringar är kontrollerade innebär inte att det finns vägmarkeringar på marken som din bil är parkerad på. Detta är enbart ett standardförfarande som parkeringsbolag fyller i. Parkeringsboten var i Ditt fall inte att hänföra till vägmarkeringar utan istället vägskylten vid infarten till området som meddela att parkeringsförbud förelåg. Detta förhindrar dock inte parkeringsbolaget att kontrollera vägmarkeringar. Om du väljer att överklaga på grund av detta argument kommer Du troligtvis ändå bli betalningsskyldig.

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?