FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis06/12/2018

Vad visas ur belastningsregistret i samband med anställning vid förskola?

Hej. Är en skötsam tjej med hög utbildning men gjorde ett misstag vid samband vid bortgång av pojkvän och var inte riktigt mig själv vid den tidpunkten och köpe ut alkohol till en tjej som var 18-år. Blev fälld och finns i belastningsregistret, kan sådana brott ställa till det när jag söker jobb? Hur allvarligt tar tex. en kommun på de när man söker jobb inom förskolan värld?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår av din fråga att du finns med i belastningsregistret. Hur länge en sådan s.k prick finns kvar i belastningsregistret framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Uppgifter om böter finns till exempel kvar i belastningsregistret i fem år, efter domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten.

När det gäller arbete inom förskola ska man lämna ett utdrag ur belastningsregistret, som är högst ett år gammalt, till den som erbjuder anställningen, för att få bli anställd. Det framgår av 2 kap 31 § Skollagen (2010:800). Det framgår också av 1 § Lag (2013: 852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn att den som erbjuds anställning i stat, kommun, landsting, företag eller organisation där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, ska visa upp ett sådant utdrag på begäran av den som erbjuder anställningen.

För anställning hos förskola gäller alltså obligatorisk registerkontroll. En enskild som behöver ett sådant registerutdrag om sig själv med anledning av detta har då rätt att få ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, 9 § 2 st p. 1 & 6 Lagen om belastningsregister.

Alla brott som finns registrerade ska dock inte tas med i utdraget som ska visas för arbetsgivaren. Sådana brott som enligt nuvarande reglering syns vid en sådan registerkontroll är; mord, dråp, grov misshandel, alla sexualbrott, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. Detta framgår av 22 § Förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Andra brott som finns registrerade i belastningsregistret, som inte är ett ovan nämnt brott, ska då inte tas med i det utdrag man måste lämna in till en arbetsgivare för att kunna bli anställd på en förskola.

Hur förekomsten av en prick i ditt belastningsregister kan påverka dina arbetsmöjligheter i allmänhet är dock svårt att säga exakt. Vad som visas ur registret beror som sagt på vad arbetsgivaren har för krav. I allmänhet har arbetsgivare en väldigt vidsträckt anställningsfrihet. En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur belastningsregistret om sig själv 9 § 1 st Lagen om belastningsregister. Ett sådan utdrag, som man kan begära ut för att kontrollera uppgifter om sig själv ur belastningsregistret, är dock inte menat att visas för arbetsgivaren utan för att själv kunna kontrollera uppgifterna.

Det ovan nämnda är i vart fall vad som gäller rörande den lagstadgade registerkontrollen vid anställning hos en förskola. I en sådan obligatorisk registerkontroll visas alltså bara de speciellt listade brotten.

Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar.

Vänligen,

Amanda KeithRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”