Vad utgör utpressning?

Hej, mitt ex utövade utpressning mot mig i söndags där han krävde att jag skrev under ett avtal gällande umgänge med våra gemensamma barn, annars vägrade han gå med på att skriva över barnen till min nya adress.

Innan detta så har han även utpressat mig med att han ska få tillbaka sin del av lagfart och kontantinsats om vårt gemensamma hus ska säljas eller om han ska lösa ut mig då vi ska separera.

Är detta något jag kan polisanmäla?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utpressning är ett brott enligt 9 kap 4 § brottsbalken. Straffet är fängelse i högst två år, om brottet bedöms som ringa kan istället böter utdömas och är brottet grovt kan gärningspersonen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Enkelt uttryck så innebär utpressning att någon genom olaga tvång förmår någon annan till att göra något (eller att avstå från att göra något) som i sin tur innebär vinning för gärningspersonen och skada för den som blir tvingad. Utpressning är alltså ett brott som är beroende utav ett annat brott, dvs olaga tvång enligt 4 kap 4 § brottsbalken. Det krävs alltså att brottsrekvisiten för olaga tvång är uppfyllda för att utpressning ska kunna bli aktuellt. Olaga tvång kan begås på två sätt:

Genom att genom våld, i övrigt misshandel eller hot om annan brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något.Genom att på ett otillbörligt sätt hota att åtala någon, ange denne för brott eller lämna menligt meddelande om personen, om gärningen tvingar personen att göra, tåla eller underlåta något.

Utpressningsbrottet har ganska tekniska brottsrekvisit. Det är därför svårt för mig att dra en slutsats utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men jag råder dig till att göra en polisanmälan så snart du kan. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagare om de ska inleda en förundersökning, det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Ifall ett åtal väcks innebär det att domstolen kommer pröva målet vid en rättegång, och det är först då beslut om påföljd fattas. En polisanmälan kan du göra på polisens hemsida, genom att du ringer 114 14 eller att du går till en polisstation.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till.
Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo