Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?

FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående sambolagen och bodelning.I slutet av 2020 så köpte jag en lägenhet som jag står 100% ägare på. Jag har tagit lån och betalat hela kontantinsatsen.Jag och min flickvän har nu flyttat in där. Tidigare bodde jag hos mina föräldrar och hon hos hennes föräldrar.Min fråga är om sambolagen gäller i detta fall? Har läst att lagen gäller när en bostad köps för gemensamt bruk och för mig är det lite oklart om vad det innebär. Jag köpte ju den för eget bruk och hade köpt den oavsett om hon skulle flyttat in eller inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör samboförhållandet och bodelning regleras i sambolagen (SamboL).

Vad som avses med sambor

Till en början är det viktigt att klargöra vad som avses med ett samboförhållande. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Det får således inte vara frågan om någon tillfällig förbindelse. Det föreligger en presumtion om samboförhållande då personer som bor tillsammans har gemensamma barn och/eller är folkbokförda på samma adress. Jag tolkar din fråga som att du och din flickvän utgör sambor i lagens mening.

Bodelning vid upphörande av samboförhållande

Bodelning då ett samboförhållande upphör kräver att någon av samborna begär bodelning (8 § SamboL). Om ingen begära görs därom ska inte bodelning ske.

Vad är samboegendom

Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vad som anses med gemensam användning beror på en rad olika faktorer. Egendom förvärvad före samboförhållandet anses vanligtvis inte förvärvad för gemensam användning. Det innebär att egendom som förvärvas efter samboförhållandets inledande anses normalt förvärvad för gemensam användning. Även avsikten med förvärvet och om egendom var tänkt att användas gemensamt är avgörande (prop. 1986/87:1 s. 257). I ditt fall skulle man kunna argumentera för att något samboförhållande i lagens mening inte fanns vid förvärvet av lägenheten eftersom du och din flickvän inte bodde ihop. Beroende på när ni blev sambor (d.v.s om det skedde precis efter förvärvet eller en längre tid efter) kan du alltså behöva bevisa att lägenheten inte skaffades för gemensamt bruk.

Avtal om att en viss egendom inte ska ingå i bodelning

Om du vill försäkra dig om att fastigheten inte ska utgöra någon samboegendom vid eventuell framtida bodelning kan ett avtal som reglerar detta upprättas. Det är även möjligt att avtala om att någon bodelning inte ska ske vid eventuell upplösning av samboförhållandet. Tänk dock på att avtalet måste upprättas skriftligt och undertecknas av samborna/blivande sambor för att det ska anses giltigt (9 § SamboL).

Detta gäller i ditt fall

Förutsatt att samboförhållandet uppstod en tid efter ditt förvärv av lägenheten kan du göra gällande att lägenheten inte utgör samboegendom eftersom denna inte har varit avsedd för ett gemensamt bruk. Om samboförhållandet uppstod i nära anslutning till förvärvet kan det vara svårare att bevisa att ett gemensamt bruk inte var avsett. Oavsett kan du upprätta ett samboavtal som säger att lägenheten inte ska ingå i eventuell bodelning om du vill försäkra dig om att lägenheten inte ska utgöra samboegendom vid eventuell framtida upplösning av samboförhållandet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3015)
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?
2021-10-13 Samboavtal och hyra
2021-10-12 Gemensam egendom i samboförhållande, dold samäganderätt
2021-10-11 Har min ex-sambo rätt att bo i min lägenhet, eller rätt till hälften vi en försäljning?

Alla besvarade frågor (96402)