vad utgör olaga hot

FRÅGA
Kan jag stämma ett samfund för olaga hot? Hot om döden om man gör "fel" saker inom samfundet?Är det allvarligare i lagens mening om dessa hot riktar sig mot barn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap. 5 §. Man begår detta brott om man "hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Nedan kommer jag att gå igenom hur denna bestämmelse fungerar, så att du får ett tydligt svar på din fråga. Det är nämligen så att frågan om något är brottsligt eller inte alltid måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Längst ner hittar du min bedömning och ett lite mer konkret svar på din fråga.

Hot om brottslig gärning

För att något ska räknas som ett "olaga hot" måste själva hotet gälla något som i sig är en brottslig gärning, t.ex. ett hot om misshandel, mord eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, t.ex. ett hot om att avslöja att någon varit otrogen etc., kan alltså inte räknas som ett olaga hot enligt denna bestämmelse (men det kan däremot räknas som andra brott som jag inte kommer att gå in på närmare i detta svar).

Hotet kan vara öppet och tydligt, t.ex. "jag ska skjuta dig", eller ett s.k. förtäckt hot, t.ex "jag vet var du bor". Ett förtäckt hot är alltså ett hot som antyds av vad som sägs eller görs. I meningen som du har skrivit i din fråga skulle det alltså kunna vara fråga om ett hot om det finns anledning att anta att personerna som är påväg hem till någon har för avsikt att skada denna person. Att "göra upp om saker" kan ju tolkas på många olika sätt. Om det framgår av situationen i sin helhet eller om det är troligt att personen som har skrivit meddelandet menar att våld kan komma att användas, kan man säga att det rör sig om ett förtäckt hot.

Det spelar ingen roll om den som hotar med något egentligen inte tänker fullfölja hotet. Brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.

Allvarlig fruktan

För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det kunna tas på allvar av den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt (känna allvarlig fruktan). Om den som hotas inte blir rädd alls, t.ex. därför att hen vet att hen är starkare eller snabbare eller har möjlighet att avstyra ett eventuellt angrepp, är hotet förmodligen inte brottsligt. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att hotet ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas skulle kunna bli rädd.

Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att personen som hotar ska ha uppsåt till hotet. Denna person måste alltså vilja hota en annan person så att den personen blir rädd.

Sammanfattning och bedömning av om det rör sig om ett olaga hot

Som jag nämnde tidigare måste frågan om något är brottsligt eller inte alltid avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Jag kan dock säga så mycket som att hotet i din fråga kan räknas som ett olaga hot (dvs. räknas som ett brott) om det finns anledning att anta att personen som sagt eller skrivit det du angett syftar till att våld kommer att användas. I ditt fall hotas det med mord, varav det måste finnas skäl att anta att personen i fråga kommer verkställa hotet. I sådant fall är det tal om olaga hot.

Att hot riktas mot barn bör ses som en allvarliga grad av olaga hot ja.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1233)
2021-10-28 Tränga sig före i kö, brottsligt?
2021-10-27 Oönskade besök i bostaden
2021-10-27 Är det olagligt att smygfilma någon under samlag?
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande

Alla besvarade frågor (96609)