Vad utgör ofredande?

FRÅGA
Om min flickvän gjort slut per ett hat-sms, där hon anklagar mig för saker och aldrig vill se mig igen, och jag åker hem till henne och knackar på 5 dagar i rad, och lämnar ett kärleksbrev där jag undrar vad som hänt, samt skickar blommor en gång. Är det ofredande? Hon tänker anmäla mig för ofredande nu.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om ditt agerande räknas som ofredande i lagens mening.

För att kunna bli dömd för ofredande måste uppnå rekvisiten för brottet, som lyder på följande sätt;
"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7§ brottsbalken) till böter eller fängelse i högst ett år".

Det som kan räknas som ofredande är bland annat följande gärningar;
Knuffa någon, slita i någon kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta, samt mobba.

Meningen med ofredande är att någon måste bli störd. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel. En person som genom att spela hög musik stör sina grannar ofredar dem från och med den tidpunkt då grannarna talat om för denne att det är störande. Det finns inget generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke, dock kan sådan handling utgöra ofredande endast om den filmade verkligen blir störd. Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum.

I ditt fall, skulle jag säga att ditt agerande utgör ofredande om din flickvän sagt åt dig ett flertal gånger att sluta.Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (944)
2020-05-26 Ofredande genom sms med sexuellt innehåll
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook
2020-05-22 Utgör knuffar och slitande i en annan persons klädsel ett brott?
2020-05-21 Utgör oönskade samtal ofredande?

Alla besvarade frågor (80281)