Vad utgör normalt slitage?

2020-12-17 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo ska flytta från vår hyreslägenhet. Den som besiktigat lägenheten har nu anmärkt på att det finns en liten spricka i grönsakslådan i kylskåpet och i övre frysfacket i frysen (det är kombinerad kyl/frys) och skriver att vi ska ersätta detta (drygt 1000 kronor). Till saken hör att kylen/frysen är 13 år gammal och jag undrar om inte detta går under normalt slitage? Vi har inte varit oaktsamma. Tacksam för råd!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du undrar om de sprickor som uppstått utgör normalt slitage. För att besvara detta kommer jag att använda mig av 12 kap. jordabalken (JB).

Hyresgästens vårdnadsplikt

En hyresgäst har som utgångspunkt en plikt att vårda lägenheten under hyrestiden. Hyresgästen ska ersätta all skada som uppkommer genom vållande, vårdslöshet eller försummelse (12 kap. 24 § JB). Skador som är att anse som normalt bruk eller normalt slitage omfattas däremot inte.

Normalt slitage

Vad som utgör normalt slitage varierar från fall till fall. Vanligtvis brukar sådant som små repor i golv, hål i väggar samt fettfläckar på spisar räknas som normalt slitage. Medan spräckta handfat, sprickor i badkar och trasiga fönsterrutor inte gör det. Vad gäller sprickor i grönsakslådor och frysfack bör det förmodligen anses som normalt slitage. Det som vidare talar för detta är att sprickorna är små. Det är samtidigt svårt för mig att ge dig ett definitivt svar i och med att jag inte har sett några bilder.

Sammanfattning

Sprickorna som uppstått är troligtvis normalt slitage. Min rekommendation är därför att du och din sambo försöker prata med hyresvärden men om det inte hjälper kan ni kontakta en jurist för ytterligare rådgivning om vad ni kan göra.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1923)
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet

Alla besvarade frågor (91094)