Vad utgör kränkande fotografering?

Kränkande fotografering. Måste alla rekvisit vara uppfyllda för att det ska räknas som kränkande fotografering? Att det sker olovligen OCH i hemlighet OCH i ett omklädningsrum. Min fråga är om någon synligt tar upp mobilen och fotar i ett omklädningsrum. Då är de ju inte hemligt. Men fortfarande olovligt. Det måste väl ändå räknas som kränkande fotografering? Det verkar ju konstigt annars. Ur lagtexten är det svårt för en som inte är insatt i juridik att förstå om alla villkoren måste vara uppfyllda eller om det räcker med att det t ex var olovligen i ett omklädningsrum, fast helt synligt. Läste liknande fråga här, men har inte förstått varför ”i hemlighet” måste vara uppfyllt? Lilla olovligt ändå, menar jag. / idrottslärare som har problem med att elever har mobilerna in i omklädningsrummen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!  

Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda

Precis som du verkar ha koll på är kränkande fotografering när någon ”…olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme”. (Brottsbalken 4 kap. 6 § a). I denna lydelse inryms flertalet olika rekvisit och samtliga måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för kränkande fotografering.

Varför lagstiftaren valde rekvisitet "i hemlighet"

Du har identifierat en gränsdragningsproblematik som lagstiftaren brottades med när denne skulle bestämma vad som skulle anses utgöra kränkande fotografering. Lagstiftaren var rädd att bestämmelsen skulle få ett för brett tillämpningsområde om all olovlig fotografering på de platser som omnämns i lydelsen skulle omfattas, att det i praktiken skulle innebära att all fotografering utan samtycke i privata miljöer förbjuds (Proposition 2012/13:69 s. 27–30). Lagstiftaren ville i stället att bestämmelsen endast skulle täcka de allra mest klandervärda fallen där en individs personliga integritet särskilt kränks. Rekvisitet ”i hemlighet” sågs som lösningen på detta problem - bestämmelsen fick därigenom ett inte alltför vitt tillämpningsområde och täckte endast de mest allvarliga fallen. 

Lagstiftaren lyfte även fram att olovlig fotografering som inte skett i hemlighet kan utgöra andra brott, till exempel ofredande enligt Brottsbalken 4 kap. 7 § eller sexuellt ofredande enligt Brottsbalken 6 kap. 10 § andra stycket. (Proposition 2012/13:69 s. 27–30).

Sammanfattningsvis

Att studenter filmar i omklädningsrummet med sina mobiler, men inte gör det i hemlighet, utgör inte kränkande fotografering men kan utgöra andra brott. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Isaac JurisRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”