Vad utgör förtal eller straffbar förolämpning?

Om man har lämnat in en ansökan hos Kronofogden om utmätning gällande underhåll och motparten i sin invändning har skrivit en mängd olika saker om den som lämnat in ansökan, kan det räknas som förtal? Motparten har tex skrivit att hen anser att sökanden/ombudet har haft alkoholproblem och att det lämnats in orosanmälan till Socialtjänsten. Sen skriver hen att hen anser att sökanden/ombudet borde polisanmälas för bidragsbrott. Får man skriva vad som helst i en invändning som inte har med utmätningen att göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!


Ärekränkning, förtal och förolämpning regleras i brottsbalkens 5 kapitel. Nedan kommer jag beskriva vad förtal och förolämpning är och sedan bedöma om den situationen du beskriver kan vara något av brotten.


Förtal

Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken sägs att den som utpekar någon annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning, döms för förtal.


En viktig förutsättning är att en uppgift måste lämnas till någon annan än den beskyllde. Brottet är således fullbordat när uppgiften kommer till tredje mans kännedom.

Uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, men det krävs däremot inte att uppgiften är nedsättande enligt den allmänna åsikten i samhället. I stället räcker det med att uppgiften är ägnad att utsätta den beskyllde för andras missaktning. Den beskyllde behöver inte bevisa att uppgiften faktiskt har medfört andras missaktning, utan så länge uppgiften är ägnad att utsätta vederbörande, räcker det.


Förolämpning

Om det inte är förtal, kan det i stället vara förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken. För förolämpning döms den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet.


En straffbar förolämpning kan uttryckas genom bland annat ord. Det kan till exempel röra sig om kränkande uttalande som anspelar på någons etniska ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet eller funktionshinder. Avgörande är om gärningen typiskt sätt är sådan att den kunnat orsaka kränkning av aktuellt slag. Uttalande måste på ett mer personligt plan kunna träffa den beskyllde. Den kan inte vara något som enligt en social norm rent allmänt kan anses som förargande.


Din situation

Min bedömning är att uttalandet som motparten har gjort i sin invändning till Kronofogden kan utgöra förtal. Eftersom uttalandet kommit till tredje mans kännedom, och personen anklagar sökanden för att vara både alkoholist och för att hen ska ha gjort dig skyldig till bidragsbrott uppfyller situationen kraven för att utgöra förtalsbrott. Uppgifterna som är lämnade verkar ha syftet att utsätta sökanden för Kronofogdens missaktning.


Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal. Initiativet till åtal ligger i stället hos den utsatta personen. Den är således sökanden som måste anmäla motparten för förtal och sedan ta upp processen om åtal mot hen.


Hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Michelle KomulainenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo