Vad utgör förtal?

FRÅGA
Jag levde i villfarelsen att förtal är när man sprider något som inte sant. Hur kan det vara förtal att uppge att någon som de facto är dömd är dömd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar exakt vad som anses utgöra förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal.

Vad säger lagen?

5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:

1:Den som utpekar någon såsom brottslig

2: eller klandervärd i sitt levnadssätt

3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Detta innebär lagen - Vid tillämpning av lagen måste man först se om något av de tre ovanstående alternativen. Om man tar fallet med Ebba Bush som exempel (vilket är de jag tror du syftar på) så skrev Ebba Bush att Esbjörns ombud blivit dömd i domstol, för att på så sätt påstå att han fortfarande är brottslig eller utövar brottslig verksamhet. Detta genom att han tidigare begått en brottslig handling, så menar Ebba (indirekt) att han fortfarande är brottslig nu. Även om man inte anser rekvisitet för att utpeka någon som brottslig uppfylld, så väcker ett sådant uttalande åtminstone andras missaktning. Kravet för att de ska utgöra förtal är därmed uppfyllt tekniskt sätt.

Sedan måste domstolen göra en bedömning om uttalandet var försvarligt eller nödvändigt. Om detta var försvarligt eller nödvändigt så kommer personen i fråga att frias. Att ta ställning till om uttalandet är sant är inte de relevanta i den juridiska bedömningen, även om man rent generellt sätt tar ställning till just detta vid bedömning av försvarligthet eller nödvändighet.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1255)
2021-10-28 Min chef anklagar mig för stöld - är det förtal?
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?

Alla besvarade frågor (96614)