Vad utgör en plats dit allmänheten har tillträde?

2019-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Undrar om det är lagligt att som inbrottsskydd kameraövervaka "min" trädgård.Frågan är dock om allmänheten eller de boende i föreningenhar tillträde till "min" tomt?Bor i en bostadsrättsförening med radhus där varjeradhus har en tillhörande trädgård och det är föreningensom äger all tomtmark.Trädgården ingår dock inte i bostadsrätten (tomten ärinte upplåten med bostadsrätt) men de boende har dispositions-rätt till den tillhörande trädgården och har rätt att sätta uppstaket eller plantera häck runt tomten enligt föreningen regler.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör reglerna i kamerabevakningslagen och jag utgår från att det är 7 § kamerabevakningslagen du har i åtanke.

Vad utgör "en plats dit allmänheten har tillträde"?

I förarbetena till kamerabevakningslagen har det som exempel på platser dit allmänheten har tillträde bl.a. nämnts gator, torg parker, butiker och även taxibilar. Gemensamma utrymmen i flerfamiljshus är dock inte en sådan plats dit allmänheten har tillträde (se prop. 2017/18:231).

Det väsentliga i bedömningen av vad som utgör en sådan plats är om allmänheten överhuvudtaget har tillträde till platsen. I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansågs kameror vid entréer till flerfamiljshus vara på en plats dit allmänheten har tillträde eftersom att det inte fanns något fysiskt som hindrade allmänheten att ta sig till entréerna. Ett exempel på det var att fastigheten inte hade någon anordning, t.ex. en låst grind, som kunde avskilja den från allmänheten (se dom i mål nr 3821-09 och 3822-09).

Räknas din trädgård som en sådan plats?

Av det som har nämnts verkar det vara av stor vikt att avgöra om din trädgård är avskild från allmänheten rent fysiskt. Då du som boende har rätt att sätta upp staket eller plantera häck runt tomten skulle det vara rimligt att anta att din trädgård inte utgör en plats dit allmänheten har tillträde. Genom t.ex. ett staket hindras allmänheten från att ta sig in i trädgården och trädgården är därmed avskild från allmänheten. Att din trädgård inte ingår i bostadsrätten verkar därmed inte vara relevant i bedömningen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
.
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2019-03-22 Kan man bli smittad på offentliga toaletter?
2019-03-19 Vad gör man om någon missköter sin katt?
2019-03-19 Får jag flytta en bil utan ägarens tillstånd?
2019-03-18 Ta betalt för plastpåsar i butiker?

Alla besvarade frågor (67046)