Vad tas upp i en bouppteckning och vad ärver man?

FRÅGA
HejJag har en fråga om dödsbo. Min pappa har avlidit och har ett kassaskåp hemma tar dom upp sånt i dödsbo? Han va gift. Han har bil, sommarstuga som står på han hur blir det med det ? Jag är orolig att hans fru vill blåsa mig på tillgångar och ev. min farmors smycken. Tack på förhand!
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Vad som skall tas upp i bouppteckningen och hur arvet fördelas regleras i ärvdabalken (ÄB). Den hittar du här. Reglerna kring en bodelning hittas i äktenskapsbalken (ÄktB). Den hittar du här.

Alla tillgångar som den avlidne hade på dödsdagen skall tas upp i bouppteckningen ÄB 20:4. Detta innebär att även det innehåll som är hans som finns i kassaskåpet, själva kassaskåpet (om han äger det), bilen och sommarstugan skall tas upp. Är det inte din fars så skall det ändå tas upp fast som hans hustrus tillgångar ÄB 20:4 st 2.

Utöver en bouppteckning skall en bodelning genomföras ÄktB 9:1. I den ingår allt giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild sådan ÄktB 7:1 & 10:1. Enskild egendom är lite förenklat egendom där det har villkorats att den skall vara just detta; den kan ha blivit det genom exempelvis testamente eller gåvobrev med villkor ÄktB 7:2. Jag kommer att utgå ifrån att det inte finns någon enskild egendom, då inget av det du angivit talar för att det finns någon sådan. Nästa steg är – lite förenklat – att man drar bort så mycket från vardera makes giftorättsgods som behövs för att täcka de skulder som respektive make har ÄktB 11:2. Det som blir kvar fördelas sedan lika mellan makarna ÄktB 11:3. Då jag inte har de exakta omständigheterna är det omöjligt för mig att ge dig ett heltäckande svar – bilden jag gett är en övergripande sådan och jag kan därför inte ge dig en garanti om att det är exakt detta som kommer att ske. Det finns nämligen andra saker man kan ta hänsyn till vid en bodelning, men då jag inte har några omständigheter som pekar mig i den riktningen så har jag avgränsat mig till det som står ovan.

Under förutsättning att du är det enda barnet och att du inte är barn till din pappas fru kommer du att ärva – lite förenklat – det dödsboet får efter bodelningen ÄB 2:1 & 3:1. Vad du bör tänka på är att din pappas hustru kan ha rätt till en del av vad du har rätt att ärva, då hon har rätt att totalt få fyra gånger prisbasbeloppet (om din far avled i år 4 x 44.500 = 178.000) – man ser till hur mycket egendom hustrun hade vid bodelningen och om det inte överstiger 178.000 kronor så har hon rätt att ta resten ur den avlidnes kvarlåtenskap ÄB 3:1 st 2.

Är du orolig för att det inte kommer att gå rätt till och att du riskerar att bli lidande eller om du behöver en fördjupad rättsutredning rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra samarbetspartners som är kunniga jurister på familjerättens område. Du kan komma i kontakt med dem här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1018)
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående
2020-11-25 Efter hur lång tid kan testamente klandras och måste den som får fastighet på sin arvslott betala hela värdet?

Alla besvarade frågor (86872)