Vad tar rätten hänsyn till i brottmål?

Hej jag har blivit ofredad av en kvinnlig bekant genom att hon slängde läsk i ansiktet på.mig o det kom på kläderna också.Jag bjöd kvinnan på mat o en dryck o vi samtala om olika saker o jag höll ej med henne o då blev hon utåtagerande o kasta läsk på mig o vi satt bland många andra människor på.ett matställe.Hon har ej bett om förlåtelse för.det inträffade.Hon kalla mig för hund o svor åt.mig i sms.Till saken hör att kvinnan har en mentalsjukdom o har Boendestöd o en God man.Hon känner sig utanför samhällsgemenskapen o verkar besviken.Hon är från en annan kultur också. Hon klarar ju av vissa saker o kan resonera mm men a ndra saker klarar hon mindre bra av.Om det blir en rättegång tar rätten o.åklagaren hänsyn till om kvinnan har en mentalsjukdom som då kan förmildra skuldfrågan att hon kränkte min frid.Om kvinnan skulle börja gråta o ropa i rätten o anklaga mig för en massa saker, det påverkar ju rättens ledamöter o Domare o Åklagare?Att jag varit dömd 2005.för.ringare brott till villkorlig dom tar Rätten hänsyn till det också att.det försvagar mig i trovärdighet?Tar rätten hänsyn till att hon är en kvinna o utsatt o då är.det förmildrande?Jag blev kränkt o.har problem med högt blodtryck o nervöst hjärta.så händelse. var obehaglig.Undrar vad mina chanser att vinna i en rättegång o är sannolikheten hög att.åklagaren ej utreder brottet.Har hört på Tv att Polisen lägger ner 90% av alla anmälda brott.nuförtiden.Tacksam för svar mvh 

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Till att börja med vill jag säga att jag förstår att du upplevde situationen som obehaglig och kränkande, och jag beklagar att det har inträffat. Nedan kommer jag först att gå igenom vilka omständigheter som rätten tar hänsyn till. Därefter ska vi kolla på huruvida hennes agerande i en eventuell process kommer att bedömas utgöra ofredande samt hur stor andel av anmälningar som läggs ner. Framförallt regleras svaren på dina frågor i rättegångsbalken, RB, och i brottsbalken, BrB.

Vad tar rätten hänsyn till? 

Rättens dom får bara grundas på vad som förekommit vid huvudförhandlingen enligt 30 kap. 2 § RB. Med vad som förekommit vid huvudförhandling menas de handlingar och bevis som presenterats, inte parternas agerande, kön eller eventuella tidigare domar. Den tidigare domen ska således inte försvaga inte din trovärdighet, tidigare domar spelar endast in i en straffmätning. D.v.s. om det istället hade varit du som var misstänkt för brott och blev dömd, så kan rätten ta hänsyn till tidigare domar då de väljer vilken påföljd som ska dömas ut. Liknande gäller beträffande hennes sjukdom, den kommer inte påverka i bedömningen av om gärningen var brottslig, men den kan påverka eventuell påföljdsbedömning. Även om känslor och sympati inte ska tas hänsyn till i en rättssal, kan det ändå vara viktigt att ha med sig att anställda inom rättsväsendet, exempelvis åklagare och domare, bara är människor och kan påverkas av sina känslor i arbetet.

Kommer hennes agerande troligen att bedömas ha varit brottsligt?

Ofredande 

Du anger att du anser att kvinnan har ofredat dig. Ofredande är ett brott mot frihet och frid som vi finner i 4 kap. 7§  BrB. För att någon ska anses ha gjort sig skyldig till ofredande så krävs det att hen antingen fysiskt antastar någon, utsätter någon för störande kontakter eller agerar hänsynslöst. Gärningen måste även var ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det krävs också att du som utsatt ska känna dig störd och obekväm av hennes agerande, och att hon var medveten om sin handling och vad hon gjorde för fel. Brottet ofredande är brett och rymmer många oönskade beteenden, det är därför svårt för mig att med säkerhet avgöra om hon kommer att dömas i en eventuell process eller ej, men att kasta läsk på någon annan är med största sannolikhet ofredande, i och med att du kände att det kränkte din frid och frihet och hon var medveten om att det inte var tillåtet agerande. 

Förolämpning

Möjligtvis skulle hennes agerande, då hon kallade dig för olika saker, kunna utgöra förolämpning. Brottet regleras i 5 kap 3 § BrB, som stadgar att då en person riktar nedsättande uttalanden till en annan, som kränker dennes självkänsla eller värdighet, så kan detta utgöra brottet förolämpning. Till exempel skulle hennes skällsord för dig kunna falla in under detta brott. Påföljden är normalt böter men om brottet är grovt kan påföljden bli fängelse i högst sex månader.

Hur stor andel av brottsutredningar läggs ner/påbörjas inte?

2020 lades ungefär hälften av alla brottsmisstankar som utreds ner, enligt BRÅ. Oavsett om du tror att åklagaren och/eller polisen skulle lägga ner en eventuell utredning eller ej så råder jag dig ändå att anmäla och låta dem göra en bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,  

Alexandra Holmér SposatoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”