Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?

2020-06-10 i Påföljder
FRÅGA
Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete inom lager/lagermedarbetare?
SVAR

Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ingår i belastningsregistret?

Relevanta bestämmelser finner du i i lagen (1998:620)om belastningsregister (BRL) och förordningen (1999:1134) om belastningsregister (BRF). Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p BRL). Mer detaljerat vad belastningsregistret innehåller kan du läsa i 2-9 § förordningen om belastningsregister (BRF).

Brott som gallrats bort finns inte längre kvar i belastningsregistret. Gallring innebär att uppgifterna ska förstöras. När gallringen ska ske avgörs av den påföljd som dömts ut (16–18 §§ BRL). Vanliga påföljder är fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller böter.

Utdrag för lagerarbete

Din fråga rör ett utdrag för lager/lagerarbete. Det finns begränsade utdrag för vissa typer av arbeten, till exempel barn, barn med funktionshinder eller inom skola (22 § tredje, fjärde samt sjätte stycket BRF (jfr 9 § andra stycket 2, 5 och 6 p. BRL)). Något motsvarande finns inte för lagerarbete. Jag tolkar därför din fråga som att det rör sig om en privat arbetsgivare. Vanligen vill arbetsgivare se en kopia på ett eget utdrag (9 § första stycket BRL).

Vem har rätt att ta del av uppgifterna?

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Utdraget kommer därför att innefatta samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. Arbetsgivaren inte rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag vid lagerarbete. Du kan dock själv välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare. Vissa myndigheter har dock rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om dig. De myndigheter som främst avses är brottsbekämpande sådana (Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket) och domstolar (6 § första stycket Lagen om belastningsregister).

Sammanfattning

Det finns inget begränsat utdrag ur belastningsregistret för lagerarbete. Troligen vill arbetsgivaren att du gör ett eget utdrag. Ett sådant utdrag innefattar samtliga uppgifter som ingår i belastningsregistret. För dig innebär detta att samtliga brott anges, med undantag för sådana som gallrats bort.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen återkom med en ny om jag har missförstått din fråga.

Med vänlig hälsning,

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1380)
2020-11-30 Påföljd för unga lagöverträdare
2020-11-30 Påföljd för ringa stöld och våldsamt motstånd
2020-11-29 Mitt belastningsregister påverkar min chans att få jobb
2020-11-29 Kan kungen benåda en dömd person?

Alla besvarade frågor (86686)