FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt06/09/2020

Vad syns i belastningsregistret och när gallras detta om påföljden var villkorlig dom?

hej!

Jag har blivit dömd för stöld för 4 år sedan och fått böter och villkorlig dom som påföljd. Nu är det så att jag har ett jobb inom vuxenpsykiatri på gång och jag har förstått det som att arbetsgivaren begär utdrag ur belastningsregistret direkt från polisen själv. Min fråga är om vad som kommer stt stå i utdraget som de får?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur länge brottet står kvar i belastningsregistret, vilken information belastningsregistret innehåller samt vilken information din potentiella arbetsgivare kommer få del av när denne begär ett utdrag. Relevanta lagar i sammanhanget är lag om belastningsregister och förordning om belastningsregister.

När försvinner brottet från belastningsregistret när du blivit dömd till villkorlig dom?

Vad som gäller för gallring av villkorlig dom fastställs i 17 § 4p. lag om belastningsregister. Enligt denna bestämmelse försvinner brottet från belastningsregistret tio år efter domen/beslutet. Om du var under 18 vid tidpunkten för brottet försvinner det istället fem år efter domen/beslutet. Observera också att dessa tider kan förlängas som du dömts för ytterligare brott innan belastningsregistret gallrats, detta enligt 18 § lag om belastningsregister.

Vilken information innehåller belastningsregistret?

Vad belastningsregistret innehåller kan du läsa om i 2 § förordning om belastningsregister. Bland annat nämns där att namn, personnummer, brott och påföljd är sådan information som registreras.

Vad ser din framtida arbetsgivare?

Enligt 11 § 5p. förordning om belastningsregister har vuxenpsykiatrin rätt att begära utdrag ur belastningsregistret som innefattar all information, utom sådana brott där påföljden stannat vid penningböter. Detta innebär att din framtida arbetsgivare, precis som du själv skriver, har rätt att begära utdraget direkt från polismyndigheten. Eftersom du blivit dömd till villkorlig dom i kombination med vad jag antar är dagsböter kommer detta inte undantas från ditt utdrag utan vara tillgängligt för arbetsgivaren att läsa.

Slutsats

Eftersom det bara har gått fyra år sedan du blev dömd till villkorlig dom så kommer uppgiften, tyvärr, fortfarande vara kvar i belastningsregistret. Beroende på om du var över eller under 18 år när du dömdes kommer detta stå kvar i tio eller fem år från domen. Eftersom din potentiella arbetsgivare är vuxenpsykiatrin kommer de kunna se att du har blivit dömd för stöld. Observera också att du enligt 9 § lag om belastningsregister själv kan begära ut ett utdrag ur ditt belastningsregister för att se exakt vad som står där.

Jag önskar dig lycka till med jobbet och hoppas att du fått svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo