Vad syns i belastningsregisterutdraget för HVB-hem?

2021-02-16 i Polis
FRÅGA
Kommer det att synas i HVB hem belastningsregistret om man är villkorligt dömd för stöld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret innehåller bl.a. uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom (3 § lag om belastningsregister). När man söker vissa jobb och ska arbeta inom vissa yrken ska man visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Det är alltså inte en fullständigt återgivelse över hela belastningsregistret utan ett begränsat utdrag av registret.

Vilka uppgifter finns med i belastningsregisterutdraget för arbete inom HVB-hem?

För arbete inom HVB-hem innehåller belastningsregisterutdraget uppgifter om du fått påföljd eller åtalsunderlåtelse för:
- mord, dråp
- misshandel, grov misshandel
- människorov, olaga frihetsberövande, människohandel
- olaga tvång, olaga hot
- alla sexualbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
- rån, grovt rån
- hets mot folkgrupp, olaga diskriminering
- narkotikabrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
- alkoholbrott (till exempel langning)
- dopingbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
- smugglingsbrott.

För arbete inom HVB-hem behöver man även visa ett utdrag från misstankeregistret. Det visar brott där åtal har väckts för samma brott som ovan, eller medverkan eller försök till dessa brotten.

Sammanfattning

Det specifika utdraget för arbete inom HVB-hem visar således inte uppgifter om du blivit dömd för stöld. Om du vill kan läsa mer om belastningsregisterutdraget på Polisens hemsida. Där finner du även ansökningsblanketter att fylla i.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (343)
2021-06-03 Får polisen bära fickkniv på allmän plats?
2021-05-31 Polisen skyldig att göra en orosanmälan?
2021-05-31 Fråga om polisens befogenheter att gå in i hus och beivra brott
2021-05-31 Fråga om misstänkt för brott

Alla besvarade frågor (93150)