FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB29/09/2016

Vad som krävs för ett bedrägeri

Jag och en affärspartner har blivit utsatta för bedrägeri. Anmälan har inlämnats hos polisen. Bedrägeriet är väl dokumenterat i form av email där den misstänkte bekräftar sin skyldighet att återbetala det belopp som skickats till dennes företags konto i Gbr. Beloppet är 50 000 pund, ca 640 000 kr. Jag har nu fått tillbaka anmälan tillsammans med ett beslut av polisinspektör där hon beslutat om nedläggning med motiveringen att i nuläget bedöms ärendet vara av civilrättslig karaktär. Jag och min affärspartner anser att brottet är ett klockrent bedrägeri och har svårt förstå hur polisen (eller åklagare) kan finna skäl att undvika att driva ärendet vidare.

Jag vore tacksam för er kommentar till vilka fall av misstänkt bedrägeri med en så stor summa som kan anses vara av civilrättslig karaktär.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Då det inte finns så mycket bakgrundsinformation till händelsen du beskriver, kommer jag mer allmänt att gå igenom vad som krävs för att det ska handla om ett bedrägeribrott.

Brottet hittar du i brottsbalken (1962:700) 9 kap. 1 §, se här. Där föreskrivs att den som genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år.

Detta innebär att gärningsmannen ska vilseleda sitt offer, så att det leder till att offret genomför en disposition som leder till en förmögenhetsöverföring till gärningsmannen. Det måste finnas ett orsakssamband mellan dispositionen och vilseledandet för att det ska vara bedrägeri. Det vill säga, offret för till exempel över pengar till gärningsmannen på grund av vilseledandet från denne. Alltså, om offret hade fört över pengar till gärningsmannen oavsett vilseledandet, så är detta inte bedrägeri.

Alltså, för att det ska vara bedrägeri i det fall du beskriver, så ska ni ha vilseletts av gärningsmannen vilket sedan har förmått er att betala så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för er. Om det i ert fall handlar om att det föreligger ett avtal mellan er (gällande exempelvis ett lån) och den andra parten inte uppfyller sin del av avtalet (dvs betala tillbaka pengar om jag förstått det rätt), så handlar det om en tvist av civilrättslig karaktär oavsett belopp, varför det i så fall inte är någonting som polisen kan utreda. Om det i stället är så att det går att bevisa att personen hade uppsåt att redan från början inte betala tillbaka pengarna när ni förde över pengar till denne, kan det möjligtvis börja närma sig bedrägeri, eftersom det då kan handla om ett vilseledande som ledde till att ni genomförde en förmögenhetsöverföring till personen i fråga som ledde till skada för er och vinning för denne.

Hoppas detta svar gav er någon ledning i er fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?