Vad som ingår i en bodelning mellan sambor

2015-03-16 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Är sambo och undrar:Allt som införskaffats till hemmet under tiden vi bott tillsammans tillfaller det den som betalt?Min sambo hävdar att det han köpt för sina sk. försäkringspengar är hans helt och hållet. Jag säger man delar lika oavsett vem som köpt vad och för vilka pengar.Vi har inget samboavtal och har bott ihop i 12 år och nu ska jag flytta.Vem av oss har rätt?Kan han göra hur som helst gentemot mig?Hur får jag rätt?Om jag bråkar det minsta,som han säger,så ska han ställa till ett helvete!Hur gör jag?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Enligt 8 § Sambolagen så ska, då ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap, sambornas samboegendomen fördelas mellan samborna i en bodelning, förutsatt att någon av samborna inom ett år från det samboförhållandet upphörde begärt att en bodelning ska äga rum.

Med begreppet samboegendom i Sambolagen menas sambornas gemensamma bostad och bohag (exempelvis tv-apparater, tavlor soffgrupper och annan inredning / andra möbler i bostaden), förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning och egendomen inte utgör sambos enskilda egendom eller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål och egendomen inte heller genom ett samboavtal har borttagits från en framtida bodelning, se 3 - 4 och 7 - 9 §§ Sambolagen.

All den egendom som du och din sambo ägde innan ni påbörjade samboendet utgör således inte samboegendom då den inte införskaffats med syftet att ni båda gemensamt skulle använda den.

Vad gäller egendom som du och din sambo under ert samboförhållande köpt för gemensam användning till er gemensamma bostad har denna dock blivit samboegendom och ska följaktligen delas mellan er i en eventuell framtida bodelning. Den omständigheten att din sambo använt försäkringspengar för sina inköp ändrar inte på detta.

Då det verkar som att din sambo är motvillig till att genomföra en bodelning så bör du så fort samboförhållandet upphört, det vill säga då ni flyttat isär, skicka in en ansökan till tingsrätten där du och din f.d. sambo bott om att du vill genomföra en bodelning mellan dig och din f.d. sambo. Du kan då även begära att domstolen utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kan hjälpa er till en fredlig och rättvis överenskommelse mellan er båda i bodelningsfrågan, se 26 § Sambolagen som hänvisar till 17 kapitlet Äktenskapsbalken. Kostnaden för en bodelningsförättare fördelas som huvudregel lika mellan er, se 17 kapitlet 7 § Äktenskapsbalken.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92074)