Vad som ingår i bodelning med sambo

2017-02-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Min mamma dog och hade testamenterat sin lägenhet till sin sambo. Hon hade lägenheten när de träffades för ca 25 år sedan. Då hade hennes sambo inga pengar och bägge levde på sin förtidspension. (Mammas lägenhet var köpt när min mamma och pappa var gifta.) Nu har sambon ca 3 miljoner i aktier och mamma hade 20 000kr på sitt bankkonto som också stod i sambons namn när hon dog. Sambon hade aktierna i sitt namn och inte i mammas. Mamma hade fyra barn, och jag förstår att vi ska ärva vår laglott vilket är hälften av hennes lägenhet. Är det korrekt?Har vi också rätt att ärva något från de aktier sambon investerade i med deras pengar? Eller någon procent av hans andra investeringar (ca 400 000kr)?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en förälder dör har dennes barn alltid en rätt till arv av laglotter, vilket tillsammans utgör hälften av förälderns tillgångar enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). När er mor nu gått bort har ni fyra barn därför en rätt att dela på hälften av er mors tillgångar. Det resterande har er mor rätt att testamentera bort till sin sambo. För att ta tillvara på er rätt kan ni som bröstarvingar till er mor begära ut jämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Detta ska göras inom sex månader efter ni fått tillgång till testamentet enligt 3 stycket.

Er mor var sambo vilket innebär att en bodelning ska göras efter hennes död med hennes före detta sambo. I bodelningen ska bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning inräknas enligt 3 §. Eftersom lägenheten inskaffades långt innan er mors och hennes sambos relation räknas den inte som samboegendom. Inte heller ska aktier som står som en sambos enskilda egendom eller tillgodohavanden på ett eget bankkonto ingå i bodelningen. För att förtydliga är samboegendom enbart gemensam bostad och bohag, t.ex. möbler och liknande som inskaffats för hemmet. Övriga investeringar är sambornas enskilda, då de inte ingått äktenskap.

Det verkar som att du misstänker att egendomen fördelats på ett sådant sätt att summan av er laglott minskat. Eftersom lägenheten var er mors egendom är det riktigt att ni har rätt att dela på hälften av dess värde som bröstarvingar, det resterande av värdet går till sambon som hon testamenterat till.Det finns även en bestämmelse i 7 kap 4 § ÄB som skyddar era rättigheter som bröstarvingar till er mor. Har er mor skänkt bort egendom under sådana villkor och omständigheter att gåvan kan liknas vid testamente, med vetskapen om att döden var nära, kan ni väcka talan om detta inom ett år från bouppteckningen avslutats enligt 7 kap 4 § 2 stycket ÄB. Eftersom er mor och hennes sambo inte var gifta har han ingen arvsrätt efter er mor annat än det hon testamenterat. Det hon testamenterat får som nämnt inte vara mer än hälften av hennes egendom, då ni är berättigade era laglotter.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Therese Yngwe
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?