FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/10/2016

Vad som händer med lån och möbler vid en bodelning.

Nyss skillt oss!

Har ett stort lån några mindre lån

Hon har nått lån tror jag

Har skaffat möbler o grejer under vårat 5 år som gifta.

Skulle vilja veta vad det är som gäller när man har separerat.har 4 barn tillsammans

Om bodelning och lån mm./stefan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller för egendomar vid en bodelning efter separation regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230) och specifikt regleras egendomar i 7 kapitlet och om hur en bodelning går till i 11 kapitlet.

All egendom makar har är giftorättsgods om det inte räknas till kategorin enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Giftorättsgods är allt som ska ingå vid en bodelning mellan makar, alltså allt som makarna ska dela på och enskild egendom är den ena makens och ska inte delas av den andre. Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) och det kan till exempel vara om man har skrivit in i ett äktenskapsförord att just den egendomen ska vara enskild eller att ena maken har ärv eller fått i gåva med en tydlig förklaring att det ska vara enskild egendom.

Möblerna ni har skaffat tillsammans kommer alltså räknas till giftorättsgods om ni inte har avtalat om annat genom äktenskapsförord eller någon av er har fått eller ärvt någon av möblerna med speciellt uttalande att det ska vara enskilt. Den summan kan man kort säga kommer delas på hälften och varje make får hälften av värdet var.

Skulder ansvarar den maken för som har skulden 1 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1) alltså ska den andre inte behöva betala eller ta över ett lån. Det som händer vid en bodelning är att man först räknar ut varje makes del av giftorättsgodset, sedan drar man på varje makes del av de skulder denne har, enligt 11 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). De summorna man får fram från vardera maken läggs ihop och delas lika mellan makarna, enligt 11 kap 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K11P3S1)


Så om du och din fru separerar. Då räknar man ut först din del av giftorättsgods och drar av dina skulder. Man gör likadant på din frus sida. Sedan tar man de summor som blir kvar och lägger ihop dessa två. Det är viktigt att tänka på att när man drar av sina skulder kan man aldrig hamna på ett minusbelopp utan den minsta summan man kan ”ta med in” till den gemensamma hopräkningen är noll kronor. När man då lägger ihop de kvarvarande summorna delar man det på två och du och din fru får lika stor del av den summan.

Sammanfattningsvis, möbler ska ingå i en bodelning som giftorättsgods om inte annat är skrivet eller uttalat. Lånen ansvarar man själv för och den andre kan inte behöva ta över lån eller betala dem. Däremot får man dra av dem från sin del av giftorätts.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna med fler frågor!

Mathilda WihlborgRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”