Vad som gäller när flera parkeringsanmärkningar utfärdats för ett fordon, men endast en har anträffats fäst på fordonet

Hej. Jag har parkerat min bil för nära ett övergångsställe ett flertal gånger då jag trodde att maxgränsen var 5 meter och inte 10 meter. Detta har resulterat i att jag har fått 4 p-böter för samma fel inom loppet av två veckor. Men 3/4 pböter fanns aldrig på rutan när jag kom till bilen så jag antog att det var ok tills jag fick min sista. Då insåg jag felet jag har gjort och har därefter inte genomgått samma fel efter det. Har jag möjlighet att överklaga dem 3 p-böterna som jag ej såg då meningen med en p-bot är vid slutet av dagen en påminnelse om felet man gjort. Man kan väl inte lära sig från sina misstag om man inte vet att man har gjort något?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du blivit rapporterad för att ha stått för nära ett övergångsställe drar jag slutsatsen att det är parkeringsanmärkningar du fått (dvs. "p-böter" i folkmun för att ha stannat eller parkerat fel på allmän gatumark), till skillnad från om det hade varit kontrollavgifter ("p-böter" för felparkering på privat mark såsom i p-garage osv.). Mitt svar utgår därför från detta.

Det är lagen om felparkeringsavgift (FelPL) som är tillämplig när parkeringsanmärkningar utfärdas. I FelPL 5 § andra stycket anges att anmärkningen, när den utfärdas, antingen överlämnas till fordonets förare eller ägare (dvs. i handen på plats) eller fästs på fordonet. I korthet gäller att det enda undantaget då en parkeringsvakt (eller polisman) får låta bli att göra detta och istället t.ex. posta anmärkningen är när det inte finns någon praktisk möjlighet att ge dig denna på plats, t.ex. vid försök att smita. Det framgår av rättsfallet NJA 2007 s. 799.

I ditt fall är det (i brist på närmare information) svårt att säga något om huruvida parkeringsvakten/polismannen faktiskt fäst parkeringsanmärkningarna på din bilruta. Har så inte skett kan slutsatsen i detta fall dras att de tre anmärkningarna som du inte sett har utfärdats utan lagstöd. Mer sannolikt är dock troligen att någon förbipasserande gått förbi efter att dessa fästs på rutan och tagit dem. Det innebär i så fall tyvärr dock inte i sig att de skulle vara felaktigt utfärdade. Bevismässigt gäller även att om en parkeringsanmärkning (eller för den delen en kontrollavgift) har utfärdats, finns en så kallad "presumtion" att den också har fästs på fordonet. Detta framgår av rättsfallet NJA 2013 s. 711. Det betyder att man vid en rättslig prövning utgår från att den fästs på fordonet på ett korrekt sätt, så länge ingen motbevisning finns som talar mot detta.

Utifrån detta bedömer jag det alltså som osannolikt att det skulle gå att göra något åt parkeringsanmärkningarna i ditt fall. Du kan dock naturligtvis vända dig till Polismyndigheten och bestrida var och en av dessa för att få utrett om de faktiskt fästs på din bil när de utfärdats. Det framgår av FelPL 9 §.

Lycka till i fortsättningen!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo