Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription

2021-03-31 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag har en hyresskuld från 2007 som sedan dess ligger hos kronofogden. Jag har sedan den hamnade hos kronofogden inte hört av bostadsbolaget en enda gång. De har fått betalt vid enstaka tillfällen då det funnits överskjutande skatt, men sedan 2018 har de inte fått en krona, den har bara legat där och tickat ränta. Bolaget som jag är skyldig pengar likviderades 2016 men fram till idag har det fortfarande stått det bolaget på skulden, men nu kom det upp ett helt annat företagsnamn som borgenär. Min fråga i detta är i två delar. 1. Vad krävs för att skulden ska preskriberas, räcker kronofogdens årliga utskick till mig som preskriptionsavbrott, eller är skulden de facto preskriberad?2. Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år, fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din första fråga;

Vad krävs för att en fordring ska preskriberas?

Då det är fråga om en hyresskuld är Preskriptionslagen (PL) tillämplig. Av din fråga tolkar jag det som att skuldförhållandet har uppstått i samband med att du hyrt en bostad i egenskap av konsument av en part som agerat för näringsidkande ändamål. Därav är preskriptionstiden för sådana fordringar tre år, 2 § 2 st. PL. Dock är det viktigt att utreda huruvida det föreligger preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid löper från dagen för avbrottet (jfr 6 § PL). Några exempel på preskriptionsavbrott är att du som gäldenär erlägger ränta, utfäster betalning eller i övrigt erkänner fordringen mot borgenären. Preskriptionsavbrott föreligger även när du får ett skriftligt krav om fordringen, 5 § PL. Mot bakgrund av vad som framgår av din fråga att "den legat där och tickat ränta" och att du erlagt betalning vid enstaka tillfällen är det enligt min mening så att fordringen är erkänd och i samband med att du betalar ränta för skulden sker preskriptionsavbrott och därmed är fordringen ej att se som preskriberad.

Över till din andra fråga;

Kan ett bolag som varit likviderat sedan snart fem år fortfarande driva in en skuld och sedan sälja den till ett annat bolag?

Av din fråga framgår det inte exakt vad som hänt med bolaget - om det likviderats på grund av insolvens eller om det bara har stängts ner. Men om ett bolag likvideras till följd av insolvens (konkurs) säljs tillgångarna ut och bolagets borgenärer delar på det konkursdrabbade bolagets tillgångar. Då en fordring är en tillgång som enligt Skuldebrevslagen (SkbrL) får överlåtas (jfr 27 § SkbrL) är det fullt tillåtet att denna överlåts till en förvärvare som i sin tur kan göra fordringen gällande mot en gäldenär. Att det står det befarade konkursdrabbade bolagets namn på fordringen saknar betydelse. Så länge fordringen inte är preskriberad är skuldebrevet bärande och kan lösas in av den som förvärvat det. Dock kan du som gäldenär göra gällande samma invändningar mot förvärvaren av skuldebrevet som mot ursprungsbolaget. Det vill säga om du till exempel redan betalat halva skulden kan förvärvaren inte komma och kräva betalt för hela det fordrade beloppet.

Hoppas du fick svar på din fråga. Då det inte framgick så ingående uppgifter om förhållandet förstår jag att det eventuellt kan finnas följdfrågor. Du är varmt välkommen åter om du vill veta mer.

Glad påsk!

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96436)