FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld26/04/2015

Vad som avses med "kredit" i konsumentkreditlagens (KKrL) mening

För ett kontokort där köpesumman dras från ett saldo om sådant finns insatt på bankkontot kopplat till kortet, och från en kredit om sådant saknas; gäller konsumentkreditlagen 29 § andra stycket endast i det fall köpesumman dragits från krediten? Om köpesumman dragits både från saldot och krediten, gäller lagen endast för beloppet som motsvarar den sistnämnda delen?

Lawline svarar

Hej och tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

Som konsumentkreditlagens (2010:1846) (KKrL) portalparagrafen lyder gäller lagen kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Lagen äger också tillämpning i fråga om krediter som lämnas eller erbjuds en konsument av någon annan än en näringsidkare, om krediten förmedlas av en näringsidkare som ombud för kreditgivaren (se 1 § KKrL https://lagen.nu/2010:1846#P1S1)

Att det är fråga om en kredit är en förutsättning för lagens tillämplighet. Begreppet "kredit" är inte definierat i lag. Av förarbeten kan dock utläsas att med kredit avses "betalningsanstånd eller lån" eller också "löpande kredit", d.v.s. en rätt för kredittagaren att fortlöpande utnyttja ett kreditutrymme som kreditgivaren ställer till förfogande.

Lagen äger således endast tillämpning på den köpesumma som är att betrakta som kredit i lagens mening.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Hittade du inte det du sökte?