Vad som är att anse som kränkande tillmäle

FRÅGA
Hej!Jag arbetar som lärare och jag har fått höra att en viss elev kallar en annan lärare gubbjävel under lektionen. Så vitt jag förstår är det enligt lag inte tillåtet och kan härledas till brottsbalken, tillmälen. Om jag blir utsatt för samma sak tänker jag inte acceptera det och undrar: 1) Vilket kapitel och vilken lagtext ska jag hänvisa till?2) Hur ska jag gå till väga för att göra en anmälan?Stort tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom eleven har direkt smädat läraren så kan han dömas för förolämpning, under förutsättning att det rör sig om att denne har riktat ett kränkande tillmäle mot läraren. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 5:3 första stycket. Frågan är här om ”gubbjävel” kan anses som kränkande tillmäle.

Det måste understrykas att vad som är att anse som kränkande tillmäle förändras över tid, med hänseende till att tillmälet måste kunna typiskt sett kränka offrets självkänsla för att det ska röra sig om förolämpning. Det har uttalats att tillmälen som ”idiot”, ”skitgubbe” och ”djävla buse” sannolikt inte längre bestraffas som förolämpning. I rättspraxis har på senare tid däremot misogyna tillmälen, liksom nedsättande anspelningar på nationellt eller etniskt ursprung och beskyllningar för att vara nazist, fascist eller rasist, ansetts som förolämpningar. Eftersom ”skitgubbe” och ”djävla buse” inte anses kunna sannolikt kvalificeras som kränkande tillmälen numera, och de inte heller anknyter till sådana aspekter som etnicitet eller beskyllningar om främlingsfientlighet, så bestraffas sannolikt inte enbart ett tillmäle som kombinerar orden ”gubbe” och ”djävel” som förolämpning. Det ska dock inte helt uteslutas att det kan bestraffas som förolämpning med hänseende till att en elev dömdes för förolämpning för drygt femton år sedan efter att ha kallat en lärare för ”djävla kärring”, om än i kombination med tillmälet ”hora”. Skulle eleven däremot upprepa skymfordet eller motsvarande tillräckligt ofta så går det inte att utesluta att det istället skulle kunna röra sig om så kallat ”annat hänsynslöst beteende”, varvid ansvar för ofredande kan aktualiseras (Brottsbalk 4:7).

Jag rekommenderar att du för noggrann dokumentation om varje incident för att underlätta en framtida utredning, samt kommunicerar med ansvarig rektor om hur ni ska hantera problematiken. Rektorn kan också hjälpa dig med att göra en polisanmälan om sådan skulle bli aktuell. Likabehandlingsplanen som erfordras av Skollag (2010:800) 6:8 för att motverka kränkande behandling av elever brukar dessutom innehålla en strategi för att hantera elevers kränkningar av lärare, vilket med fördel kan tillgås.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1039)
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier
2020-10-20 Förtal i bok
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour

Alla besvarade frågor (85191)