Vad skulle påföljden av att köra en klass 2-moped som går i 45 km/h kunna vara om man har AM-körkort?

2020-07-26 i Trafikbrott
FRÅGA
Vad skulle påföljden av att köra en klass 2-moped som går i 45 km/h kunna vara om man har AM-körkort?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Tillämplig lag

Då din fråga rör ett eventuellt trafikbrott kommer vi kika närmare på specialstraffrättslagen trafikbrottslagen (TBL) och körkortslagen.

Straffet för föraren är vanligtvis 1 500 kr eller 30 dagsböter

Det brott du riskerar att göra dig skyldig till är olovlig körning, då fordonsklassen inte är godkänd för en hastighet över 25 km/h, trots att du har AM-körkort (3 § TBL).

Det straff som vanligtvis döms ut är böter om cirka 1500 kr eller 30 dagsböter, men om du gör dig skyldig till samma brott flera gånger eller om det av annan anledning anses särskilt grovt, så kan påföljden även bestämmas till fängelse i högst 6 månader.

AM-körkortet kan också återkallas och det kan bli problem att ta B-körkort

Ett körkort innebär ett stort ansvar och det är viktigt att det går att lita på att körkortsinnehavaren kommer att respektera trafikreglerna, vara hänsyns- och ansvarsfull samt ha ett gott omdöme. Om detta inte kan försäkras, så kan ditt AM-körkort komma att återkallas till dess att du anses vara pålitlig igen (5 kap. 3 § körkortslagen).

Spärrtiden inom vilken tid du inte kan få ett nytt körkort kan vara lägst en månad och som högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). En eventuell dom och spärrtid har även en direkt påverkan på din möjlighet till körkortstillstånd för B-körkort (3 kap. 9 § körkortslagen).

Även dina föräldrar, om du är omyndig, kan dömas för brott om de vet om att du kör en trimmad moped

Om du är omyndig och dina föräldrar vet om att din moped är trimmad och de låter dig köra den ändå så kan de bli åtalade och dömda för tillåtande av olovlig körning.

Straffet för detta brott är vanligtvis också dagsböter. Tänk dock samtidigt på att även dina föräldrars körkort kan komma att återkallas, återigen förutsatt att du är omyndig.

Mitt råd

Kör aldrig trimmat och kör aldrig ett fordon som du aldrig har rätt att köra. Utöver de brott som du och dina föräldrar eventuellt riskerar att göra er skyldiga till om du skulle köra en trimmad moped, så kan en trimmad moped vara förenad med absolut livsfara både för dig, men även för alla andra människor runt omkring dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig avslutning på helgen!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?