Vad sker om någon använder mitt bankkort utan mitt samtycke?

FRÅGA
Hej vad händer om nån handlar med mitt kontokort utan mitt medgivande?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som besvarar din fråga hittar vi i Brottsbalken (BrB).

För att få använda annans bank- eller kreditkort krävs ett giltigt samtycke, enligt 24 kap. 7 § BrB. Om du inte har samtyckt till användningen av ditt kort, och personen som nyttjat kortet är medveten om detta, kan det antingen utgöra brottet bedrägeri eller brottet bedrägligt beteende (9 kap. 2 § 2 st. BrB). Vilket brott som blir aktuellt beror på hur stor skadan du drabbats av är.

Min rekommendation är att du polisanmäler händelsen samt kontaktar din bank om du till exempel har blivit av med ditt kort för att på så sätt genast spärra det.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91363)