Vad ska vi göra när vi störs nattetid av motorburen ungdom som spelar hög musik och varvar med sina bilar?

Hej

Jag bor mitt emot en Coop butik.

På kvällar och nätter samlas där flera olika gäng av motorburen ungdom.

Vissa bilar har stora hög tala anläggningar monterade i bagageutrymmet på bilarna.

De står och spelar för fullt på nätterna och står också och varva med sina bilar där många har bristfällig ljuddämpare.

Detta håller på hela tiden minst 3 kvällar i veckan ibland fler och det har hållt på i fler år.

För att få sova så får vi ringa Polisen att de tar väck dem, kan dock dröja flera timmar ibland.

Vi får ingen riktig sömn dessa nätter och orka knappt gå till jobbet på morgonen.

Vad göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I det fall du beskriver kan det eventuellt vara så att bilförarna gjort sig skyldiga till brott. Dels kan det vara otillåtet att ha bristfällig ljuddämpare på en bil, dels kan vissa beteenden i sig vara brottsliga.

Brottet ofredande framkommer av 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB) och innefattar bland annat om man utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. För att ofredande ska aktualiseras krävs i princip att den höga musiken är ägnad att störa er personligen. Ytterligare ett brott som kan vara aktuellt är brottet förargelseväckande beteende (16 kap. 16 § BrB) som innebär att den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten kan dömas till böter. Vad som är att anse som sådant oljud som avses i paragrafen måste bedömas i varje enskilt fall utifrån sammanhanget. I lagkommentarerna anges som exempel att nattetid skrika högljutt i ett bostadsområde torde mycket väl kunna utgöra förargelseväckande beteende medan motsvarande beteende dagtid invid en trafikerad genomfartsled knappast borde utgöra ett sådant brott.

I ditt fall kan du i praktiken inte göra mer än det du gör. Om du anser att beteendet är störande kan du kontakta polisen. Om du anser att det begåtts ett brott kan du samtidigt med det göra en polisanmälan. Tyvärr går det inte att ge någon direkt prognos för vilka möjligheter det finns att få någon fälld för eventuellt brott.

Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, onsdagen den 20 maj, klockan 13.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”