FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/02/2020

Vad ska vi göra när vi inte får tillstånd att använda en enskild väg för att komma fram till våra hus?

Vägrätt

Hej

Har en fråga gällande väg... Kan ägaren till en enskild väg neka mig och mina grannar att köra till våra hus? Sedan undrar jag även om vem som har underhållsansvar för vägen då vi idag knappt kan komma till våra hus och ägaren till marken nekar oss att renovera den(tänker slitage bil, ambuland, brandkår etc) ... Vägen har ej rätt till bidrag, saknar servitut och husen som vägen går till är permanentboenden och funnits där sedan 1910...

Vore tacksam för lite underlag i svaret som kan användas att styrka eventuell rätt, skyldighet..

Ägaren går inte att föra dialog med så ser nu på att lägga upp ett case med underlag för att skicka till ägaren... Jag vore tacksam för eventuella instanser man kan vända sig till typ lantmäteriet etc för att hamna på rätt stig....

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ägaren ansvarar för underhåll och bestämmer kring förekomsten av motordrivna fordon
Ägaren av en enskild väg har rätt att begränsa rätten att köra med motorfordon på vägen (10 kap. 10 § trafikförordningen). Det är således fullt möjligt för ägaren att förbjuda er från att köra på vägen, men givetvis finns det ingen möjlighet att förhindra er från att ta er fram på annat sätt. Det är vidare ägaren som har ett ansvar att underhålla den enskilda vägen.

Ni kan ansöka om en gemensamhetsanläggning
För att få tillgång till en enskild väg är det möjligt att hos Lantmäteriet ansöka om en så kallad gemensamhetsanläggning, vilket kort och gott innebär att ett antal fastigheter får rätt till en bit mark och också ett ansvar över denna. Detta ansvar innefattar skötsel av vägen och också att axla de kostnader som förknippas med detta (15 § anläggningslagen).

En gemensamhetsanläggning kan avse just vägar, men förutsätter att anläggningen syftar till att uppfylla ändamål av stadigvarande betydelse för flera fastigheter (1 § anläggningslagen). Ändamålet får alltså inte vara av tillfällig natur, utan något som fastigheterna kan anses ha behov av en längre tid. Utöver detta anläggningen vara av väsentlig betydelse för fastigheterna som ska vara anslutna (5 § anläggningslagen). Med väsentlig betydelse menas att det måste finnas ett behov som är påtagligt och som inte kan uppfyllas på annat håll. I fråga om vägar innebär det att det inte ska finnas alternativa vägbanor på annat håll. Förutom att vara väsentlig betydelse måste kostnaderna och olägenheterna av anläggningen också stå i rimlig proportion till dess vinster (6 § anläggningslagen).

Gemensamhetsanläggningen ska trots ovanstående inte inrättas om vissa deltagande fastigheter allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl för detta (7 § anläggningslagen). Men hur stor vikt Lantmäteriet kommer att lägga vid någons åsikt beror dels på hur stort behov av gemensamhetsanläggningen denne skulle komma att ha, och dels på hur stor del av kostnaderna av anläggningen som personen kommer att bära.

Marken som behövs för gemensamhetsanläggning kan komma att omfattas genom tvång, förutsatt att det inte medför synnerliga men för markägaren (12 § anläggningslagen). Det är därmed fullt möjligt att inrätta en gemensamhetsanläggning utan samtycke från ägaren till den enskilda vägen.

Hur ska ni gå tillväga?
En eller flera av er som avser att ha en andel i gemensamhetsanläggningen ska vända er till Lantmäteriet och begära en så kallad anläggningsförrättning. Detta gör ni genom att fylla i den här blanketten. I ansökningen ska ni ange vilka fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen, på vems mark denna ska vara och vad det är för typ av gemensamhetsanläggning. I blanketten ska ni kryssa i alternativet om att det ska bildas en samfällighetsförening i samband med gemensamhetsanläggningen, då det i samfällighetsföreningar enbart krävs majoritetsbeslut för att få igenom åtgärder rörande anläggningen. Ni ska även ange varför en gemensamhetsanläggning är nödvändig och på vilket sätt den uppfyller kraven som angetts ovan.

Du har betalat för ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig imorgon kl 12.00. Passar inte tiden får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid. Du kan även höra av dig i det fall du har några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå!

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000