Vad ska vi göra när en arbetstagare aldrig kom tillbaka till arbetsplatsen och måste vi betala ut semesterersättning?

Min pappa har ett aktiebolag där jag (dotter) sitter i styrelsen och nu har hand om allt i företaget då vi inne i generationsskifte. Vi har haft en anställd via arbetsförmedlingen som den 8/10-19 helt plötsligt gick ifrån jobbet mitt på dagen. Jag och min man som även han jobbar inom företag försökte kontakta killen via sms och telefonsamtal utan resultat. Efter flera försök att nå honom har han blockerat våra nummer, såväl som min pappas. Vi gör en sjukanmälan via försäkringskassan den 10/10-19 och antar att han är sjuk. Därefter hör vi ingenting från honom. I december får vi ett samtal från försäkringskassan som ringer och frågar om han fortfarande är anställd hos oss och vi beskriver vad som hänt. Handläggaren har tystnadsplikt och kunde inte informera oss om varför han gått. Juni 2020 besöker killens pappa oss och begär att vi ska betala ut semesterersättning. Han säger då att killen varit sjukskriven från Oktober fram tills Juni. Jag begär läkarintyg, vilket tar ytterligare ett par veckor innan jag får. Läkarintyget visar att han varit sjukskriven 25/10-24/11, 25/11-31/12,1/1-15/2,16/2-15/3,16/3-30/4. Alla läkarintyg har samma text kopierad från tidigare läkarintyg, ingen antydan på rehab eller framsteg. Dessutom står det att han får vända i bilen när han kör, men han har varken körkort eller bil. Vad gör vi nu? Är vi skyldiga att betala ut? Eller räknas detta som arbetsvägran då vi inte hört något från honom sedan Oktober eller när sjukskrivning slutade i April?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni en arbetstagare som lämnat arbetsplatsen oktober 2019 och aldrig kommit tillbaka. Enligt de läkarintyg ni tagit del av var arbetstagaren sjukskriven fram till den 30 april 2020, däremot har han inte kommit tillbaka till arbetsplatsen eller kontaktat er som arbetsgivare därefter. Du undrar dels om ni är skyldiga att betala ut semesterersättning till arbetstagaren, dels förstår jag det som, om arbetstagarens anställning avslutats på grund av den olovliga frånvaron efter april 2020.

Olovlig frånvaro kan utgöra saklig grund för uppsägning

Att inte komma till arbetet (olovlig frånvaro) kan i sig utgöra saklig grund för uppsägning. Som arbetsgivare bör man ta reda på orsaken till eventuell frånvaro och vidta åtgärder för att frånvaron ska upphöra. Kortare och enstaka tillfällen som arbetstagaren uteblir från arbetsplatsen är sannolikt inte grund för uppsägning om det finns en godtagbar förklaring till frånvaron.

När det gäller situationen att en arbetstagare lämnat arbetsplatsen och inte kommit tillbaka samt att det inte lämnats någon förklaring från arbetstagarens sida har arbetsdomstolen i rättsfallet AD 1980:140 uttalat att "Enligt domstolens bedömning får man därför i normalfallet räkna med att anställningen upphör först efter det att omkring ett par veckor förflutit utan att arbetsgivaren fått reda på att arbetstagaren avser att återkomma i tjänst. Från en sådan huvudregel kan dock undantag finnas.".

Man kan således ha som utgångspunkt att om en anställd är borta mer än ungefär två veckor utan att höra av sig anses anställningen avslutad. Det ska dock poängteras att det kan finnas undantag från vad domstolen uttalat i praxis. Huruvida det finns några undantag får göras efter en bedömning i det enskilda fallet.

Är ni skyldiga att betala ut semesterersättning?

Om den anställdes anställning upphört har han rätt till semesterlön för intjänade semesterdagar. Det innefattar dels om han arbetat in semesterdagar sedan innan sjukskrivningen, dels semesterdagar som intjänats under sjukskrivningen.

Enligt semesterlagen tjänar en arbetstagare in semesterlön även under de perioder vederbörande är sjukskriven. Undantaget är för de dagar man är sjuk som överskrider 180 dagar under semesteråret (7 och 17 § semesterlagen). Ett semesterår varar från den 1 april till den 30 mars (3 § semesterlagen). Om anställningen upphör innan semesterlönen betalats ut ska semesterersättning betalas ut (29 § semesterlagen).

I ert fall finns det sådant som talar för att arbetstagarens anställning upphört eftersom att han inte kommit tillbaka till arbetsplatsen när sjukskrivningen löpte ut. Enligt den uppgift du presenterat löpte sjukskrivningen ut för drygt fyra månader sedan. Enligt praxis kan man ha som utgångspunkt att om en anställd är borta mer än ungefär två veckor utan att höra av sig, anses anställningen avslutad. Är anställningen avslutad kan arbetstagaren ha semesterdagar innestående vilka han har rätt att få utbetalda med semesterersättning. En arbetstagare tjänar in semesterlön även under de perioder vederbörande är sjukskriven (utom för dagar som överskrider 180 dagar under semesteråret).

Min rekommendation för det fall att ni inte vill att arbetstagaren ska komma tillbaka i tjänst är att ni vänder er till honom och informerar om att ni anser att anställningen avslutats eftersom han aldrig kommit tillbaka till arbetsplatsen. Om ni inte vill lämna beskedet själva kan en av våra jurister vara behjälpliga vid kontakten med vederbörande. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000