Vad ska vi göra när åklagaren vägrar överklaga en friande dom till hovrätten?

2020-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en minderårig dotter med adhd och Aspbergers syndrom som blivit våldtagen och förövaren gick fri i tingsrätten. Åklagaren vill inte överklaga men det vill hon och jag med. Åklagaren va inte bra alls, han ställde inte frågor till den tilltalade på rättegången och i pauserna va han "kompis" med den tilltalades försvarare. Vi är så besvikna på rättssystemet just nu.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsoffret kan överklaga på egen hand
Brottsoffer, eller målsäganden, har rätt att på egen hand överklaga en friande dom (20 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken). Problemet med detta alternativ är bara att man kommer behöva stå för rättegångskostnaderna på egen hand, till skillnad från om en åklagare överklagar domen (31 kap. 11 § rättegångsbalken). Målet kommer då i princip behandlas på samma sätt som en så kallad civilrättslig domstolsprocess, dvs en process där två privata parter stämmer varandra, och rättegångskostnaderna kommer därför som huvudregel fördelas på det sätt att den som förlorar i målet får stå för den andres rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Skulle gärningsmannen alltså frias kommer brottsoffret anses vara den "förlorande parten".

Det går att begära överprövning
I princip alla beslut av en åklagare kan överprövas av en högre åklagare, förutsatt att man såklart är den som "drabbas" av beslutet (7 kap. 2 § rättegångsbalken). Det innebär att det är möjligt att i det här fallet begära att åklagarens beslut att inte överklaga domen överprövas av en överordnad. Du begär överprövning genom att fylla i den här blanketten.

I blanketten ska du ange att ärendet ska prövas skyndsamt eftersom det rör sig om ett överklagande vars tidsfrist annars kommer att löpa ut.

Åklagaren kommer se om det går att ompröva beslutet
När en begäran om överprövning kommer in ska åklagaren också göra en bedömning om omprövning. Skillnaden mellan omprövning och överprövning är att det vid omprövning är en samma åklagare eller en åklagare på "samma nivå" som gör bedömningen. Åklagaren prövar då om nya omständigheter uppstått eller om beslutet på något sätt varit oriktigt.

Jävig åklagare
Enligt 7 kap. 6 § rättegångsbalken så kan en åklagare vara "jävig" på samma sätt som en domare kan vara det enligt 4 kap. 13 § rättegångsbalken. Punkt 10 i sagda paragraf innefattar vänskapsförhållanden som man har med en part i rättegången. I fråga om ett brottmål är det dock i första hand den misstänkte som betraktas som "part" i rättegången, och inte försvararen. Av den anledningen gör jag bedömningen att det är osannolikt att det skulle röra sig om ett jävsförhållande i det här fallet. Det är dock möjligt att ändå göra en anmälan om jäv till överåklagaren (dvs, samma person som handlägger ärendet om överprövning).

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2440)
2020-09-26 Polisens rätt att kvarhålla och kroppsvisitera ungdomar med alkohol?
2020-09-23 Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?

Alla besvarade frågor (84391)