FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/03/2020

Vad ska vi göra när åklagaren vägrar överklaga en friande dom till hovrätten?

Hej!

Jag har en minderårig dotter med adhd och Aspbergers syndrom som blivit våldtagen och förövaren gick fri i tingsrätten. Åklagaren vill inte överklaga men det vill hon och jag med. Åklagaren va inte bra alls, han ställde inte frågor till den tilltalade på rättegången och i pauserna va han "kompis" med den tilltalades försvarare. Vi är så besvikna på rättssystemet just nu.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottsoffret kan överklaga på egen hand
Brottsoffer, eller målsäganden, har rätt att på egen hand överklaga en friande dom (20 kap. 8 § andra stycket rättegångsbalken). Problemet med detta alternativ är bara att man kommer behöva stå för rättegångskostnaderna på egen hand, till skillnad från om en åklagare överklagar domen (31 kap. 11 § rättegångsbalken). Målet kommer då i princip behandlas på samma sätt som en så kallad civilrättslig domstolsprocess, dvs en process där två privata parter stämmer varandra, och rättegångskostnaderna kommer därför som huvudregel fördelas på det sätt att den som förlorar i målet får stå för den andres rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Skulle gärningsmannen alltså frias kommer brottsoffret anses vara den "förlorande parten".

Det går att begära överprövning
I princip alla beslut av en åklagare kan överprövas av en högre åklagare, förutsatt att man såklart är den som "drabbas" av beslutet (7 kap. 2 § rättegångsbalken). Det innebär att det är möjligt att i det här fallet begära att åklagarens beslut att inte överklaga domen överprövas av en överordnad. Du begär överprövning genom att fylla i den här blanketten.

I blanketten ska du ange att ärendet ska prövas skyndsamt eftersom det rör sig om ett överklagande vars tidsfrist annars kommer att löpa ut.

Åklagaren kommer se om det går att ompröva beslutet
När en begäran om överprövning kommer in ska åklagaren också göra en bedömning om omprövning. Skillnaden mellan omprövning och överprövning är att det vid omprövning är en samma åklagare eller en åklagare på "samma nivå" som gör bedömningen. Åklagaren prövar då om nya omständigheter uppstått eller om beslutet på något sätt varit oriktigt.

Jävig åklagare
Enligt 7 kap. 6 § rättegångsbalken så kan en åklagare vara "jävig" på samma sätt som en domare kan vara det enligt 4 kap. 13 § rättegångsbalken. Punkt 10 i sagda paragraf innefattar vänskapsförhållanden som man har med en part i rättegången. I fråga om ett brottmål är det dock i första hand den misstänkte som betraktas som "part" i rättegången, och inte försvararen. Av den anledningen gör jag bedömningen att det är osannolikt att det skulle röra sig om ett jävsförhållande i det här fallet. Det är dock möjligt att ändå göra en anmälan om jäv till överåklagaren (dvs, samma person som handlägger ärendet om överprövning).

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”