Vad ska tas upp i bouppteckning efter dödsfall och vem kan upprätta bouppteckning?

FRÅGA
Min make har avlidit och vi har ett hus 50/50 med ett taxeringsvärde på 8,2 miljoner. Vad ska tas upp som tillgång i bouppteckningen. Kan jag som ensam dödsbodelägare upprätta bouppteckningen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som ska antecknas som tillgång i bouppteckningen
I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas (20 kap. 4 § ÄB). Som tillgångar räknas allting den avlidne ägde vid sin dödsdag. Om den avlidne var gift ska även make/makas tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen. Det är bara make/makas tillgångar och skulder som ska ingå vid en bodelning som ska tas upp. Det innebär att bara giftorättsgods ska antecknas och inte make/makas enskilda egendom (20 kap. 4 § andra stycket).

Vem kan upprätta bouppteckningen?
Den som bäst känner till den avlidnes tillgångar och skulder kallas bouppgivare och ska uppge den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 6 § ÄB). Den dödsbodelägare som tar hand om egendomen utser två utomstående förrättningsmän som kan intyga att tillgångar och skulder blivit rätt antecknade (20 kap. 2 § ÄB).

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Högström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92130)